THÔNG BÁO – PHÂN ƯU

Nhóm Chicago xin thông báo tin buồn sau đây:

CHS LÊ TRẦN NGUYỄN (57-64) sinh ngày 16-3-1945, quê quán Xã Thạnh Lợi, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần vào lúc 00:30 sáng ngày 13-1-2005 tại Chicago, tiểu bang Illinoise, hưởng dương 60 tuổi.

Lễ an táng CHS LÊ TRẦN NGUYỄN được tổ chức vào lúc 17 giờ, ngày 15-1-2005 tại Chicago, sau đó sẽ được di hoàn về an táng tại quê nhà, xã Thạnh Lợi, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam.

Quý Thầy Cô và đồng môn muốn phân ưu, có thể liên lạc về địa chỉ sau:

CHS Huỳnh Ngọc Nguyễn

5049 N. WINTHROFF # 205

Chicago, IL 60640

Phone# (773) 769-6208

Email: hoangan272003@yahoo.com

Xin bổ túc: Đồng môn Lê Trần Nguyễn là người độc thân. Trước 75 là TRung Uý thuộc LLĐB, sang Mỹ theo diện HO năm 1997 và sống chung với anh chị Huỳnh Ngọc Nguyễn, thuộc nhóm PTGĐTĐ Chicago và phụ cận, là em rễ của đồng môn quá cố Lê Trần Nguyễn.

Nhóm Chicago @ Phụ Cận xin kính báo

Thay mặt BĐH Trang nhà PTGDTD xin cầu chúc hương linh đồng môn Lê Trần Nguyễn sớm siêu sanh cực lạc