THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN:

Thân phụ của đồng môn LÊ QUANG THẢO;

Bào huynh của các đồng môn LÊ THỊ MUỘI và chồng - đồng môn LÊ VĂN HAI;

đồng môn LÊ THỊ CHÍN (thành viên phụ trách ẩm thực Ban Tổ Chức đại hội lần VIII năm 2004 tại Phoenix – Arizona - Hoa Kỳ)

Là Ông

LÊ QUANG ĐỰNG

Mãn phần ngày 14 tháng 11 năm 2004

(nhằm ngày mùng 3 tháng 10 năm Giáp thân)

tại Cầu Nhiếm – Phong Điền - tỉnh Cần Thơ Việt Nam

Hưởng thọ 80 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi, thay mặt quý vị Giáo sư,

quý anh chị đồng môn Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hải ngoại

* Xin thành thật chia buồn

cùng các đồng môn trên đây và toàn tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh Ông LÊ QUANG ĐỰNG

sớm về cõi vĩnh hằng.

Quý đồng môn có thể gởi phân ưu chia buồn qua địa chỉ:

Con Trưởng nam LÊ QUANG THẢO

2943 W. Kristal Way, Phoenix, AZ 85027

Hoặc điện thoại: (623) 581-6979 (h), (623) 291-3896 (cel)

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Hải Ngoại và Arizona:

Trưởng nhóm/Trưởng ban Tổ chức đại hội lần VIII-2004 CHS VĂN THANH

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

TM. Truởng nhóm/Thư ký liên lạc: CHS TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

TM Trưởng nhóm/Phụ trách chia vui xẻ buồn: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

TM. Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Bắc Cali

TM Hội Trưởng/ Phó hội trưởng ngoại vụ: CHS LÂM HẦU SÁNG

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Atlanta Georgia

Trưởng Ban Tổ chức đại hội lấn thứ IX-2005: CHS-GS ĐẶNG THANH LIÊM

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Dallas TX

Trưởng nhóm: CHS HUỲNH NGỌC MINH

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Chicago Illinois

Trưởng nhóm: CHS VƯƠNG THẬN KỀM

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Seattle WA

Trưởng nhóm: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Nam Cali

Trưởng nhóm: CHS LÊ NGỌC ĐIỆP

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ Úc Châu

CHS BÙI HỮU TRẠNG

TM. Ban Cố vấn và Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU