TIN BUỒN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Đồng môn LA QUỐC NGHĨA

(con trai của Thầy La Văn Phát, cựu giám thị trường PTG)

vừa qua đời vì cơn bạo bệnh ngày 26 tháng 11 năm 2005

(nhằm ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Ất Dậu)

đã an táng tại Denville New Jersey Hoa Kỳ ngày 01 tháng 12/2005

Hưởng thọ 72 tuổi

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi, thay mặt quý vị Giáo Sư,

quý đồng môn, các ban điều hành sinh hoạt gia đình PTG & ĐTĐ khắp nơi, xin chuyển đến chị LÊ (quả phụ LA QUỐC NGHĨA) và toàn tang quyến

lời chia buồn sâu sắc nhất.

Nguyện cầu hương linh đồng môn LA QUỐC NGHĨA

sớm được siêu thoát trong cõi đời miên viễn.

GHI CHÚ: Có thể liên lạc chia buồn trễ cùng chị LÊ (quả phụ LA QUỐC NGHĨA) qua địa chỉ:

20 Huron PL, Denville, NJ 07834.

Phone (nhà): 973 625 4805 hoặc Cell: 862 812 2210

 

TM. các gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX, Dallas TX, Toronto Canada,

Hội Ái Hữu Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seatlle WA, Phoenix AZ,

Atlanta GA, Virginia – New Jersey – Maryland (vùng thủ dô WA.DC),

các tiểu bang Úc Châu và quý GS, đồng môn khắp nơi.

CHS ĐẶNG THANH LIÊM
(trưởng ban tổ chức đại hội IX-2005)

CHS TRỊNH VĂN BÉ

(trưởng ban tổ chức đại hội X-2006)

TM. Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU