THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Kính thưa Quý Thầy Cô, quý Ðồng Môn,

Ðược tin từ VN báo tin buồn:

Bào đệ chị Lê thị Cẩm Lệ,

Bào đệ đồng môn Lê thị Cẩm Cúc,

Bào huynh chị Lê thị Cẩm Nhung (là thành viên hoạt động tích cực của ÐH 7 PTGÐTÐ Seattle),

Anh vợ của đồng môn Hồ Phước Hải (trưởng nhóm ptg&ÐTÐ Seattle, Washington – USA) là

đồng môn LÊ MINH HIỂN

CHS PTG niên khoá 1963-1969

Vừa từ trần ngày 15 tháng 1 năm 2005 tại TP Cần Thơ VN

Hưởng dương 55 tuổi

Trước sự mất mát lớn lao của gia đình đồng môn Lê thị Cẩm Cúc, chị Lê thị Cẩm Lệ, chị Lê thị Cẩm Nhung và đồng môn Hồ Phước Hải,

Ban Ðiều Hành trang nhà Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ chúng tôi xin thông báo tin buồn nầy đến quý Thầy Cô, quý đồng môn và

Thành thật chia buồn cùng chị Lê thị Cẩm Lệ, anh chị Lê thị Cẩm Cúc và anh chị Hồ Phước Hải & Lê thị Cẩm Nhung cùng tang quyến.

* Cầu nguyện hương linh đồng môn Lê Minh Hiển sớm được vảng sanh cực lạc.

Quý Thầy Cô, quý đồng môn ở xa có thể phone hoặc gởi thiệp chia buồn qua địa chỉ:

Hồ Phước Hải & Lê thị Cẩm Nhung

6714 So. 120th St Seattle, WA 98178

Ðiện thoại (206) 772-7887

Email hophuochai@hotmail.com

Ban Ðiều Hành Trang nhà PTG & ÐTÐ Cần Thơ