THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động, bàng hoàng và đau đớn hay tin bào đệ của đồng môn Lưu Minh Đức là

LƯU HỮU PHƯỚC 

đã đột ngột ra đi vĩnh viễn để lại hai đứa con thơ tại Melbourne, Úc Châu hôm Thứ Bảy, 07/10/2006.

Hưởng dương 50 tuổi.

Thi thể người quá cố được quàn tại nhà quàn Nelson Brother, số 7 Droop Street, Footscray, Victoria.

Mọi chi tiết xin liên lạc với đồng môn Lưu Minh Đức (613) 9547 1610.

Một nhóm đồng môn PTG-ĐTĐ và thân hữu tại Melbourne xin chia buồn cùng gia đình đồng môn Lưu Minh Đức và nguyện cầu cho hương linh người quá cố sớm siêu sanh tịnh độ.

    Lê Thiện Phúc

    Điều hành Trang nhà PTGDTD.COM