THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn do đồng môn Huỳnh Ngọc Minh từ Dallas cho hay:

 

 

   

                          Đồng môn HOÀNG PHI LONG

 

 

Vừa mới qua đời ngày 14/01/2006 tại Anaheim, Caifornia, Hoa Kỳ.

Đồng môn Hoàng Phi Long nguyên là sĩ quan Hải Quân QLVNCH. Lễ Hoả táng sẽ được cử hành vào ngày 21/01/2006.

 

     Toàn thể đồng môn và Thầy Cô hai trường Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm xin chia buồn cùng chị Nguyệt và cầu chúc hương linh đồng môn Hoàng Phi Long sớm vảng sanh cực lạc.

 

 Quí Thầy Cô và đồng môn có thể liên lạc trực tiếp để chia buồn cùng tang quyến qua địa chỉ như sau:

nguyet4052@yahoo.com

 

TM Ban Điều Hành Trang Nhà PTGĐTĐ:

LÊ THIỆN PHÚC