THÔNG BÁO TIN BUỒN

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn

Thân phụ của chị Quả phụ Đoàn Khắc Vượng, nhũ danh Huỳnh Thị Vân; Thân phụ - Nhạc phụ của các đồng môn CHS Huỳnh Thị Ngài và chồng CHS Huỳnh Văn Lãm; CHS Huỳnh THị Lài và chồng CHS Tô Thành Kiêm; CHS Huỳnh Thị Nhạn (Kỹ sư Hoá học) và chồng GS Tiến sĩ Hà Dương Cự

 

Là Cụ Ông

HUỲNH HỮU BÂN

Sinh năm Kỷ Dậu 1909

(Chủ nhân nhà sách KHAI TRÍ Cần Thơ trước 1975)

Đã từ trần vào ngày mùng 6 tháng Chạp năm Ất Dậu (nhằm ngày 05 tháng 01 năm 2006) tại Tư Gia và an táng ngày mùng 8 tháng Chạp - Ất Dậu (ngày 7 tháng 01/2006) tại Cần Thơ Việt Nam

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 98 TUỔI

 

* Trước sự mất mát lớn lao nầy, Chúng tôi, Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X năm 2006 tại vùng Washington DC (gồm các Tiểu bang DC, New Jersey, Maryland, Virginia); thay mặt quý vị Giáo sư, quý đồng môn, các ban điều hành sinh hoạt gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ khắp nơi, xin chuyển đến Chị Nhạn và toàn tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Ông  HUỲNH HỮU BÂN sớm được an nhiên tự tại trong cõi đời miên viễn

 

TM. Các gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX, Dallas-Fortworth TX, Toronto Canada, Hội Ái hữu PTG & ĐTĐ Bắc Cali, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – New Jersey – Maryland  (vùng thủ đô WA.DC), các tiểu bang Úc Châu và quý vị GS, đồng môn khắp nơi.

 

CHS TRỊNH VĂN BÉ

(Trưởng Ban Tổ Chức ĐH X-2006)

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM

(Trưởng Ban Tổ Chức ĐH IX-2005)

TM. Ban Điều Hành & Ban Cố Vấn Trang Nhà PTG & ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU