THÔNG BÁO TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Kính thưa Quý Thầy Cô, quý Ðồng Môn,

Chúng tôi rất đau buồn và xin thông báo cùng đại gia đình Phan Thanh Giản – Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ:

Thân mẫu của Cố GS DƯƠNG VĂN LỰNG, CHS. PTG DƯƠNG VĂN XUÂN, GS. CHS PTG DƯƠNG THỊ NGUYỆT và là mẹ chồng của GS. CHS PHAN NGỌC HOA, nhạc mẫu của CHS. PTG VƯƠNG THUẬN KỀM (trưởng nhóm sinh hoạt gia đình PTG& ÐTÐ Cần Thơ tại Chicago – Illinois USA) là:

Bà Quả Phụ DƯƠNG VĂN GẮT

Khuê danh LÝ LIỀM HƯƠNG

SINH NĂM 1917

Từ trần ngày 25 tháng 8 năm 2004

tại tư gia số 65 đường Ngô Quyền Thành Phố Cần Thơ VN.

Hưởng thọ 88 tuổi

Lễ di quan và an táng ngày 28 tháng 8 năm 2004 tại xã Ðông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - Việt Nam

Trước sự mất mát lớn lao của gia đình GS & đồng môn nêu trên, thay mặt Ban Cố Vấn – Ban Ðiều Hành trang nhà Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ chúng tôi xin thông báo tin buồn nầy đến quý Thầy Cô, quý đồng môn cùng biết để chia sẻ.

* Thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị đồng môn DƯƠNG VĂN XUÂN, DƯƠNG THỊ NGUYỆT & VƯƠNG THUẬN KỀM , PHAN NGỌC HOA, và toàn tang quyến tại quê nhà.

* Kính nguyện hương linh cụ Bà DƯƠNG VĂN GẮT (khuê danh LÝ LIỀM HƯƠNG) sớm vảng sanh cực lạc.

Quý Thầy Cô, quý đồng môn ở xa có thể phone hoặc gởi thiệp chia buồn qua địa chỉ:

DƯƠNG VĂN XUÂN (773-465-7303), DƯƠNG THỊ NGUYỆT

(773-463-3739). Email: kemnguyet@hotmail.com

TM. Ban Cố vấn & Ban Ðiều Hành

Trang nhà PTG & ÐTÐ Cần Thơ

LÊ THIỆN PHÚC