THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ đồng môn Hồ Phước Hải chom hay thân mẫu mẫu đồng môn Nguyễn Thị Phụng, đương kiêm Phó Ngoại vụ Ban Đại Diện PTG-ĐTĐ Seattle, là bà

 

ĐẶNG THỊ TÍNH

Sinh năm 1920 vừa mới qua đời vào ngày 29 tháng 01 năm 2007, tại Việt Nam.

Hưởng thọ 87 tuổi

 

Lễ an táng được cử hành vào ngày 02 tháng 02 năm 2007 tại Chợ Lách, Vĩnh Long.

Xin thành kính chia buồn cùng đồng môn Nguyễn Thị Phụng cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương linh cụ bà Đặng Thị Tính sớm vảng sanh cực lạc.

Đồng kính phân ưu

Hồ Phước Hải  và Gia đình PTG-ĐTĐ Seattle