TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN:

(do đồng môn Đặng Thiên Đức báo tin & đồng môn Hồ Phước Hải chuyển đi qua Email)

Thân Mẫu của các đồng môn hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ: Đặng Thiên Đức, Đặng Thiên Phú, Đặng Thiên Ân, Đặng Thị Thu Hương, Đặng Thị Thiên Nga, Đặng Thị Thiên Minh, Đặng Thị Thiên Lang

 

Là Bà Mục Sư

 

ĐẶNG VĂN LỤC

Nhũ danh NGUYỄN THỊ TRUYỆN

Sinh năm 1924

vừa thất lộc lúc 6 giờ 09 sáng ngày 10 tháng 6 năm 2006

nhằm ngày mùng 15 tháng 5 âm lịch năm Bính Tuất

Tại Fountain Valley Hospital, Nam California Hoa Kỳ

Hưởng thọ 82 tuổi

* Hiện linh cữu đang quàn tại Rose Hill, thành phố Whittier, Nam California.

* Lễ thăm viếng: Ngày thứ Sáu 16-6-2006 từ 01:00PM đến 08:00PM

Ngày thứ Bảy 17-6-2006 từ 09:00AM đến 11:00AM          

* Lễ An Táng sẽ cử hành lúc 01:00PM chiều ngày 17 tháng 6/2006 tại Rose Hill.

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Seattle WA, Houston TX, Nam California, Bắc California, Louisiana, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Phoenix AZ, Toronto Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình các đồng môn PTG & ĐTĐ nêu trên và toàn tang quyến ở Nam California.

* Nguyện cầu hương linh Bà Mục sư ĐẶNG VĂN LỤC

nhũ danh NGUYỄN THỊ TRUYỆN

sớm bình an nơi Nước Chúa.

 

Có thể liên lạc chia buồn qua điện thoại cùng gia đình đồng môn Đặng Thiên Đức (626-444-8385), Email: Đặng Thiên Đức: nhihuynhmai@sbcglobal.net

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

 

* Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Nam California

CHS – LÊ NGỌC ĐIỆP

* Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Seattle WA

CHS – HỒ PHƯỚC HẢI

* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin - Báo chí)

* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(Phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU