THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn do đồng môn Hồ Trung Thành chuyển từ Cần Thơ:

 

    THÂN MẪU  đồng môn  DƯƠNG MINH NHỰT, DƯƠNG THI LỆ THỦY là:

 

                          Cụ Bà  LÊ THỊ MỘNG NGUYỆT

 

thất lộc lúc 16 giò 25', ngày 08/01/2006 ( tức 09/12 AL),

hưởng thượng thọ 82 tuổi

                                                  

    Lễ nhập quan lúc 7 giờ, ngày 09/01/06 ( tức 10/12  ẤT DẬU )

    Lễ di quan lúc 8 giò, ngày 10/01/06 ( tức 11/12 ẤT DẬU )

    Hỏa táng tại nghĩa trang  MỸ KHÁNH  ( CAN THO )

 

     Trân trọng thành kính phân ưu cùng đồng môn thân thiết DUONG MINH NHỰT và DUONG THI LỆ THỦY cùng tang quyến.

 

     Xin cầu nguyện hương hồn CỤ BÀ LÊ THỊ MỘNG NGUYỆT sớm vảng sanh cực lạc.

 

TM Ban Điều Hành Trang Nhà PTGĐTĐ:

LÊ THIỆN PHÚC