TIN BUỒN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn từ nhóm Dallas Texas (CHS Huỳnh Ngọc Minh và Lê Văn Giàu), chuyển qua Email của GS Pham Khắc Trí sáng ngày 17 tháng 12/2005:

CHS. PTG BÙI HỮU TẠO

Cháu đời thứ 6 của Cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

vừa mất vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 12 năm 2005 tại Cần Thơ Việt Nam.

Di thể sẽ được an táng vào ngày 17 tháng 12 năm 2005

HƯỞNG THỌ 71 tuổi.

Địa chỉ và điện thoại tang gia:

180B đường 30 tháng 4

Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Việt Nam

Điện thoại nhà: 011-84-71-812-145. Điện thoại cầm tay: 011-84-71-907-524

* Chúng tôi, thay mặt Giáo Sư và Cựu học sinh hai trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ,

thành kính chia buồn cùng tang quyến.

* Nguyện cầu hương linh CHS. PTG BÙI HỮU TẠO

sớm an nhiên tự tại nơi cõi đời miên viễn.

 

 

TM. Các gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Dallas – FortWorth TX, Houston TX, Toronto Canada, Hội Ái hữu PTG & ĐTĐ Bắc Cali, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, Virginia – Maryland – New Jersey (vùng Hoa Thịnh Đốn) và các tiểu bang Úc Châu.

CHS ĐẶNG THANH LIÊM

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội lần IX-2005 tại Atlanta)

CHS TRỊNH VĂN BÉ

(Trưởng Ban Tổ Chức Đại hội lần X-2006 tại Virginia (vùng WA.DC)

TM. Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS. LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU