HN HOAN CHC MỪNG

Nhận được tin vui của hai đồng mn Nguyễn Thanh Tn v Đinh Thị Thu (Brisbane) lm lễ vu qui cho chu Nguyễn Thị Diễm Trang (trưởng nữ) kết hn cng Phạm Thanh Huy (Melbourne) ngy 5 thng 9 năm 2003.

Xin gởi lời chc mừng hai đồng mn Tn-Thu v cầu chc hai chu Trang-Huy trọn đời hạnh phc.