Ghi nhận và cám ơn nghĩa t́nh đồng môn Trần thị Anh Đào từ Đan Mạch và anh chị Lư Ṭng Tôn từ Nam California.

Ngày 20/6/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được check:

-         $30 USD từ đồng môn Trần thị Anh Đào ở Đan Mạch – Âu Châu.

-         $50 USD từ đồng môn Lư Ṭng Tôn và Phu nhân ở Nam California – USA.

gởi tặng để đóng góp chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn chị Trần thị Anh Đào & anh chị Lư Ṭng Tôn đă tiếp tay cho trang nhà gia đ́nh PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn.

 

Như chúng tôi đă loan báo ở mục Tài Chánh, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh.

 

Ban ĐH trang nhà PTGDTD.com