NGHĨA TÌNH KHẮP NƠI

TIN CẬP NHẬT

 

Thành kính phân ưu: Niên trưởng Nguyễn Thành Các qua đời (8-2-2010)
Thành kính phân ưu: GS Phan Đăng Trực qua đời (01/2/2010)

Thành kính phân ưu: Bào huynh của đồng môn Bùi Hữu Trạng qua đời (21/12/2009)
Thành kính phân ưu: Niên trưởng Đồng môn Lý Hương Huy qua đời (posted on 21-9-2009)

Thành kính phân ưu: Cụ Phạm Văn Lạc qua đời

Thành kính phân ưu hiền thê đồng môn Ngô Chí Hiếu qua đời

Chân thành cảm tạ

Những mãnh đời bị lảng quên

Thành kính phân ưu: Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn tạ thế ngày 20-5-2009

Lá rụng: Bài thơ tiễn biệt hai đồng môn vừa nằm xuống (Nguyên Nhung)

Ngàn năm sỏi đá vẫn cần có nhau (Nguyễn Đông A)

(29/08/2008)

Ghi nhận và cám ơn sự đóng góp của đồng môn Nguyễn Văn Dũng cho trang nhà

Ngày 03/10/2007

Tin đau lòng: cầu Cần Thơ đang xây bị sập - hàng trăm người chết và bị thương

Ngày 27/09/2007

Thành kính phân ưu: Đồng môn Lân Văn Của không còn nữa.

Ngày 15/9/2007

Thầy Trần Văn Dinh sống lại!

Ngày 10/09/2007

Thành kính phân ưu: Thân phụ đồng môn Trần Bá Toàn qua đời

Ngày 07/09/2007

Thành kính phân ưu: Đồng môn Huỳnh Văn Trung vừa qua đời

Ngày 07/09/2007

Thành kính phân ưu: Nhạc mẫu đồng môn Lê Văn An qua đời

Ngày 01/09/2007

Thành kính phân ưu: Đồng môn   Lê Văn Minh vừa qua đời

Ngày 30/08/2007

Thành kính phân ưu: Cụ bà Nguyễn Thị Tư qua đời

Ngày 26/08/2007

Thành kính phân ưu trễ: Cô Quách Thị Nhàn qua đời

Ngày 09/08/2007

Thành kính phân ưu: Nhạc mẫu đồng môn Hứa Vạng Thuận qua đời

06/04/2007

Phân ưu - nhạc mẫu của Đồng môn TRẦN THANH TRIẾT qua đời

29/03/2007

Chia buồn - thân mẫu đồng môn Đinh Thị Thu qua đời.

22/03/2007

Chia buồn - Nhạc mẫu đồng môn Trần Bá Toàn qua đời

Ngày 16/03/2007

Tin vui - chúc mừng đồng môn Nguyễn Công Danh làm lễ thành hôn cho con trai Út

Ngày 13/03/2007

Chân thành cám ơn sự đóng góp của quý đồng môn

Ngày 12/02/2007

Thành kính phân ưu thân mẫu đồng môn Nguyễn Thị Phụng qua đời

Ngày 02/02/2007

Cảm ơn sự đóng góp của đồng môn Nguyễn Văn Dũng

Ngày 24/01/2007

Thầy Bùi Bằng Hãn chúc mừng Thầy Nguyễn Trung Quân

Ngày 18/12/2006

Chúc mừng Thầy Nguyễn Trung Quân làm lễ thành hôn cho thứ nam

Ngày 21/11/2006

Chia buồn - cựu đồng môn Trương Ngọc Anh qua đời

Ngày 21/11/2006

Chia buồn - Thân mẫu đồng môn Tô Nguyên Thành qua đời

Ngày 20/11/2006

Cám ơn nghĩa tình đồng môn Trương H. Tài & nhóm bạn hữu 1B1class 68.

Ngày 16/11/2006

Chân thành cám ơn sự đóng góp của đồng môn chi chi phí trang nhà

Ngày 16/11/2006

Thành kính phân ưu, thân sinh đồng môn Trần Tấn Tài qua đời

Ngày 11/11/2006

Chúc mừng đồng môn, Ô. Bà Đỗ Chiếu Đức, làm lễ vu qui cho trưởng nữ

Ngày 04/11/2006

Chúc mừng ông bà Diệp Văn Hải làm lễ thành hôn cho thứ nam

Ngày 12/10/2006

Thành kính phân ưu, bào đệ của đồng môn Lưu Minh Đức vừa qua đời

Ngày 10/10/2006

Thành kính phân ưu - Thân phụ đồng môn BS. Võ Thới Hên qua đời

Ngày 7/10/2006

Thành kính phân ưu, nhạc phụ của đồng môn Trần Quang Nhuận qua đời

Ngày 05/10/2006

Thành kính phân ưu, bà quả phụ Nguyễn Văn Hảo vừa qua đời

Ngày 03/10/2006

Thương khóc chị Quách Thị Nhàn (Trầm Vân)

Ngày 15/09/2006

Thành kính phân ưu - Cô Quách Thị Nhàn đã qua đời

Ngày 14/09/2006

Thành kính phân ưu - Thầy Lương Xú qua đời

Ngày 26/08/2006

Thầy Trần Tiến Chung đau nặng

Ngày 12/07/2006

Thư cảm tạ của gia đình đồng môn Đặng Thiên Đức

Ngày 22/06/2006

Thư cảm tạ của gia đình đồng môn Trần Thành Tiến

Ngày 13/06/2006

Thành kính phân ưu, thân mẫu đồng môn Đặng Thiên đức từ trần

Ngày 13/06/2006

Thành kính phân ưu - Thân mẫu đồng môn Trần Thành Tiến qua đời

Ngày 11/06/2006

Thành kính phân ưu, thân phụ đồng môn Võ Thị Triệu qua đời.

Ngày 09/06/2006

Thành kính phân ưu, Nhạc mẫu đồng môn Trần Kim Minh qua đời

Ngày 4/6/2006

Thành kính phân ưu: Thân phụ đồng môn Ông Vĩnh Huấn qua đời

Ngày 14/05/2006

Thành kính phân ưu: Cụ bà Lê Thị Bằng qua đời

Ngày 14/05/2006

Chân thành cám ơn đồng môn Nguyễn Văn Dũng

Ngày 12/05/2006

Thành kính chia buồn, đồng môn Tất Hữu Chí qua đời

Ngày 02/05/2006

Thành kính chia buồn: Hiền tỉ đồng môn Trương Công Hạnh qua đời

Ngày 27/04/2006

Thành kính chia buồn: Đồng môn Bùi Cẩm Hoa từ trần tại Việt Nam

Ngày 20/03/2006

Thư cảm tạ của Gs. Loan Anh

Ngày 19/03/2006

Thành kính chia buồn: Thân mẫu Gs. Nguyễn Thị Loan Anh qua đời

Ngày 08/03/2006

Thành kính chia buồn: Nhạc phụ Gs. Trần Văn Nhơn qua đời

Ngày 06/03/2006

Chúc mừng ông bà cựu Hiệu Trưởng PTG, Gs. Phạm Văn Đàm làm lễ vu quy cho con gái.

Ngày 24/02/06

Chúc mừng đồng môn Bùi Hữu Trạng làm lễ thành hôn cho con trai

Ngày 24/02/06

Thành kính phân ưu: Phu quân đồng môn Lương Vinh Huỳnh Mai qua đời

Ngày 10/02/2006

Thương khóc Thầy Vũ Đình Lạc

Ngày 02/02/2006

Thành kính phân ưu Thầy Vũ Đình Lạc qua đời

Ngày 01/02/2006

Thành kính phân ưu cụ Huỳnh Hữu Bân qua đời

Ngày 28/01/2006

Thành kính phân ưu: Đồng môn Hoàng Phi Long qua đời

Ngày 21/01/2006

Thành kính phân ưu: Thân mẫu đồng môn Dương Minh Nhựt qua đời

Ngày 12/01/2006

Báo cáo số 14 của Quỹ Tương Trợ giúp đồng môn và Thầy Cô tại quê nhà

Ngày 02/01/2006

Lời chia buồn của Gs. Võ Văn Vạn gởi cho Gs. Nguyễn Như Hùng

Ngày 27/12/2005

Cáo phó: Thân phụ Gs. Nguyễn Như Hùng qua đời

Ngày 24/12/2005

Thành kính phân ưu: Thân phụ Gs. Nguyyễn Như Hùng qua đời

Ngày 24/12/2005

Thành kính phân ưu: Gs. Trịnh Đại Bằng qua đời

Ngày 24/12/2005

Thành kính phân ưu: Đồng môn Bùi Hữu Tạo qua đời

Ngày 18/12/2005

Thành kính phân ưu: Thân mẫu đồng môn Nguyễn Tấn Phước qua đời

Ngày 18/12/2005

Thành kính phân ưu: Thân mẫu đồng môn Lương Vinh Quốc Bửu qua đời

Ngày 13/12/2005

Chúc mừng đồng môn Huỳnh Ngọc Nguyên làm lễ thành hôn cho con

Ngày 12/12/2005

Thành kính phân ưu - em gái đồng môn Trương Công Hạnh qua đời

Ngày 08/12/2005

Thành kính phân ưu - đồng môn La Quốc Nghĩa qua đời

Ngày 04/12/2005

Thành kính phân ưu - Gs. Phan Văn Quan đã qua đời

Ngày 04/12/2005

Chia buồn - thân phụ đồng môn Lâm Hữu Lộc qua đời

Ngày 22/10/2005

Chia buồn - thân mẫu đồng môn Mindy Hà qua đời

Ngày 13/10/2005

Chúc mừng GS Nguyễn Trung Quân - lễ thành hôn cho trưởng nam

Ngày 13/10/2005

Chia buồn - nhạc mẫu/thân mẫu anh chị Võ Thới Hên qua đời

Ngày 02/10/2005

Thành kính phân ưu: Cụ Ông Võ Văn Sĩ vừa qua đời

Ngày 01/10/2005

Chia buồn đồng môn Nguyễn Minh Tuấn qua đời

Ngày 26/09/2005

Xin chia sẻ niềm đau với các nạn nhân trong trận bão Katrina

14/09/2005

Chia buồn, thân mẫu đồng môn La Thanh Khải qua đời

Ngày 17/08/2005

Cáo phó & Cảm tạ của Lê Thiện Phúc và Lưu Thị Thanh Nhàn

Ngày 24/07/2005

Những lời cám ơn cuối cùng của Lê Ngọc Ánh

Ngày 20/05/2005

Thành kính phân ưu - Hiền mẫu đồng môn Đặng Thanh Liêm và Đặng Thị Mỹ Hồng qua đời

Ngày 04/05/2005

Cúng 49 ngày cho Lê Ngọc Ánh và báo cáo tài chánh

Ngày 30/04/2005

Phân ưu - Thân mẫu đồng môn Đinh Kỳ Mỹ Dung qua đời

Ngày 19/04/05

Cáo phó - Lê Ngọc Ánh qua đời

Ngày 07/04/2005

Thông báo khẩn: Đồng môn Lê Ngọc Ánh đã ra đi

Ngày 05/04/2005

Khẩn báo: Đồng môn Lê Ngọc Ánh trong tình trạng hôn mê

Ngày 04/04/2005

Thông báo - Thầy Phan Văn Kha sức khoẻ kém sau khi xuất viện tại Sài Gòn

Ngày 26/03/2005

Thành kính chia buồn - hiền thê đồng môn Nguyễn Văn Thân qua đời

Ngày 01/03/2005

Thư cảm tạ của đồng môn Huỳnh Ngọc Minh

Ngày 28/02/2005

Thành kính phân ưu - thân phụ đồng môn Huỳnh Ngọc Minh qua đời

Ngày 7/02/2005

Thành kính phân ưu - đồng môn Hồ Văn Khen qua đời

Ngày 27/01/2005

Thành kính phân ưu - Thầy Trương Quang Minh qua đời

Ngày 22/01/2005

 

Chân thành cám ơn sự đóng góp tài chánh cho trang nhà

 Thay mặt BĐH Trang Nhà PTGĐTĐ, chúng xin chân thành cám ơn quý niên trưởng và quý đồng môn tại Hoa Kỳ đã gởi qua Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn ủng hộ trang nhà ptgdtd.com $US 400 bao gồm sự đóng góp như sau:

- Niên trưởng Hồ Văn Chiến, $US 50

- Niên trưởng Nguyễn văn Hoàng $US 50,

- Anh chị Lê Ngọc Ánh $US 50

- Anh chị Lê Hoàng Viện $US 50

- Anh chị Nguyễn Công Danh $US 50,

- Anh chị Trần văn Quang $US 50,

- Anh chị Phạm Phi Long $US 100.

- Anh Huỳnh Anh, Brisbane, Úc Châu, $AUS 10

- Chị Thu Hà, Brisbane, Úc Châu, $AUS 15

 

 

Phân ưu - đồng môn Lê Trần Nguyễn qua đời

Ngày 18/01/2005

Phân ưu - đồng môn Lê Minh Hiển qua đời tại Việt Nam

17/01/2005

Báo cáo sinh hoạt ái hữu từ quê nhà

Ngày 23/12/2004

Phân ưu - thân phụ đồng môn Lê Quang Thảo qua đời

Ngày 24/11/2004

Kêu gọi tình thương nhân ngày lễ Tạ Ơn

Ngày 18/11/2004

Báo cáo diễn tiến sinh hoạt ái hữu (báo cáo 11)

Ngày 11/11/2004

Thư Cảm tạ của Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày 8/11/2004

Báo cáo diễn tiến trợ giúp đồng môn ở quê nhà (báo cáo 10)

Ngày 27/10/2004

Báo cáo diễn tiến trợ giúp đồng môn (báo cáo 9)

Ngày 27/10/2004

Diễn tiến sinh hoạt ái hữu (báo cáo 8)

Ngày 24/10/2004

Phân ưu - Đồng môn trẻ, thứ nữ đồng môn Nguyễn Công Hiền qua đời

Ngày 21/10/2004

Báo cáo (7) diễn tiến công tác ái hữu

Ngày 20/10/2004

Báo cáo (6) diễn tiến sinh hoạt tương trợ từ quê nhà

Ngày 19/10/2004

Báo cáo (5) diễn tiến công tác ái hữu

Ngày 19/10/2004

Phân ưu - bào huynh đồng môn Nguyễn Văn Khánh qua đời

Ngày 19/10/2004

Phân ưu - Cụ bà quả phụ Nguyễn Văn Xứng qua đời

Ngày 18/10/2004

Thành kính phân - Thân phụ đồng môn Nguyễn Văn Kiều qua đời

Ngày 18/10/2004

Thành kính phân - Nhạc mẫu đồng môn Trần Văn Đính qua đời

Ngày 18/10/2004

Diễn tiến sinh hoạt nghĩa tình (Lê Ngọc Ánh)

Ngày 13/10/2004

Chia buồn - Thân phụ đồng môn Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Én qua đời

Ngày 13/10/2004

Chúc mừng đồng môn Nguyễn Văn Kỳ Trân làm lễ thành hôn cho trưởng nam

Ngày 7/10/2004

Ghi nhận nghĩa tình đồng môn

Ngày 20/09/2004

Phân ưu - Niên trưởng Hà Bửu Chưởng qua đời

Ngày 20/09/2004

Phân ưu - Niên trưởng Nguyễn Văn Xe qua đời

Ngày 18/09/2004

Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn

Ngày 14/9/2004

Báo cáo 2 về Quỹ Tương trợ (Lê Ngọc Ánh)

Ngày 15/9/2004

Hoan nghênh nghĩa tình đồng môn, sư đệ

Ngày 9/9/2004

Phân ưu - Thân mẫu đồng môn Văn Thanh qua đời

Ngày 08/09/2004

 

Hoan nghênh nghĩa tình đồng môn.

Ngày 2/9/04 sau khi loan báo bức tâm thư về hoàn cảnh của đồng môn Trần Lực Sĩ, chúng tôi nhận được sự đáp ứng tích cực của đồng môn Lê Ngọc Ánh hứa gởi tặng đồng môn Trần Lực Sĩ $50 và "tiếp máu" cho trang nhà PTGDTD $50. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được email của đồng môn Nguyên Nhung hứa bán một số CD đọc truyện trong kỳ Đại Hội tại Phoenix, gom hết cả tiền vốn thực hiện để tặng cho đồng môn Trần Lực Sĩ. Xin hoan nghênh nhiệt liệt hai đồng môn Lê Ngọc Ánh và Nguyên Nhung.

 

Phân ưu - đồng môn Võ Anh Hoa qua đời

Ngày 2/9/2004

Chúng ta nên làm gì để giúp một đồng môn?

Ngày 01/09/2004

Phân ưu - Thân mẫu đồng môn Dương Văn Xuân qua đời

Ngày 31/08/2004

Phân ưu - Nhạc mẫu đồng môn Lê Trung Hưng qua đời

Ngày 31/08/2004

Phân ưu - Thân mẫu đồng môn Triệu Huỳnh Võ qua đời

Ngày 26/08/2004

Cần những bàn tay

Ngày 23/8/2004 

Ghi nhận và chân thành cám ơn sự đóng góp của đồng môn Nguyễn Công Danh và phu nhân

Ngày 12/8/2004

Ghi nhận và chân thành cám ơn sự đóng góp của nhà văn Phạm Phi Long

Ngày 11/8/2004

Chia buồn - Nhạc phụ đồng môn Nguyễn Hồng Phước qua đời

Ngày 11/8/2004

Chia buồn - Thầy Trương Quan Liêm từ trần tại Cần Thơ

Ngày 4/8/2004

Chia buồn - Niên trưởng Đặng Văn Chiếu qua đời

Ngày 13/7/2004

Thư cảm tạ từ Việt Nam

Ngày 11/7/2004

Trợ giúp đồng môn Phạm Mesmin

Ngày 7/7/2004

Ghi nhận và chân thành cám ơn sự đóng góp của quý đồng môn

Ngày 20/6/2004

Một chút tình sư đệ, đồng môn 

Ngày 12/06/2004

Phân ưu - Thân mẫu đồng môn Lâm Hữu Lộc qua đời

Ngày 6/06/2004

Phân ưu - Thân phụ đồng môn Trần Văn Sách qua đời

Ngày 2/06/2004

Phân ưu - Thân phụ đồng môn Phạm Thu Nguyệt qua đời

Ngày 2/06/2004

Phân ưu - Cô Trần Ngọc Anh qua đời

Ngày 29/05/2004

Phân ưu - thân mẫu đồng môn Nguyễn Văn Hoàng qua đời

Ngày 27/05/2004

Tin buồn - Niên trưởng Võ Văn Hơn qua đời

Ngày 15/5/2004

 

Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình sư đệ và đồng môn

Ngày 10/04/2004

Trong dịp tham dự Đại Hội 4 Úc Châu tại Perth ngày 10 thángt 4 năm 2004, chúng tôi có nhận được số tiền đóng góp cho trang nhà PTG-ĐTĐ do đồng môn Huỳnh Ngọc Minh trao lại như sau:

- Gs. Phạm Khắc Trí  (USA) $US 50.00

- CHS. Huỳnh Ngọc Minh (USA) $US 50.00

- CHS Nguyễn Hồng Son (USA) $US 100.00

- CHS Trần Tấn Tài (ACT), $100 AUD

Xin chân thành cám ơn Thầy Phạm Khắc Trí  và các đồng môn Huỳnh Ngọc Minh, Nguyễn Hồng Son, Trần Tấn Tài. Sự tiếp tay của quý vị là phương tiện giúp cho trang nhà chúng ta được trường tồn. Chi tiết về tình trạng tài chánh của trang nhà có ghi cập nhật ở trang Sinh Hoạt.

BĐH

 

Chúc mừng đồng môn Phan Lương Quới làm lễ thành hôn cho con

Ngày 06/04/2004

Chia buồn - thân phụ đồng môn Lê Thị Thắm và Nguyễn Văn Thân qua đời

Ngày 04/04/2004 

Tin buồn - Đồng môn Dương Thị Hồng Sương đã vĩnh viễn ra đi

Ngày 02/04/2004

Chia buồn - thân phụ đồng môn Lý Thanh Nhàn qua đời

Ngày 01/04/2004

Hoan nghênh đón nhận nghĩa tình của quý đồng môn tại Hoa Kỳ 

Ngày 29/03/2004

Chia buồn - đồng môn Phan Quang Linh qua đời

Ngày 27/03/2004

 

Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Lê Minh Bền

Ngày 25/3/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng cho hay vừa nhận được $ US 100 từ đồng môn Lê Minh Bền ở San Jose California Hoa Kỳ ủng hộ quảng cáo trên trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ. Xin thành thật cám ơn anh chị Lê Minh Bền, nhờ sự đóng góp này đã giúp cho trang nhà ptgdtd.com của chúng ta được trường tồn.

Ngoài ra đồng môn Lê Minh Bền còn gởi ủng hộ Ðặc San 4 Úc Châu $US 50 và Ðại Hội 4 Perth Tây Úc $US 50 (tổng cộng $US 100). Một lần nửa xin chân thành cám ơn anh chị Lê Minh Bền đã giúp cho ÐS 4 có phương tiện in ấn và nâng cao phong trào Ðại Hội PTG ÐTÐ thế giới.

Như chúng tôi đã loan báo ở mục Tài Chánh, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh.

 

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com

 

Chia sẻ tâm tình của đồng môn Đỗ Ngọc Huệ

Ngày 25/03/2004

 

Anh Phúc và anh Hoàng thân,

Trang nhà của chúng ta ngày càng phong phú và khởi sắc, đó là nhờ sự tận tâm chăm sóc của các anh chị trong ban điều hành. Dù lưu lạc khắp nơi nhưng chúng ta còn có mái trường thân yêu trong trí để tìm về với nhau, chia xẻ những kỷ niệm thời còn cắp sách.

Tôi rất xúc động khi biết các bạn ở rất xa vẫn tìm đọc và liên lạc với bạn cũ qua sinh hoạt giúp đỡ đồng môn. Cũng qua trang nhà tôi đã biết tin những người bạn cũ tưởng như chẳng bao giờ gặp lại sau hơn 35 năm chia cách..

Một lần nữa xin cám ơn ban điều hành đã nối thêm vòng tay để chúng ta sum họp dưới mái trường thân mến.

Kính

Đỗ Ngọc Huệ

CHS niên khoá 1962-1968

 

Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Ðỗ Ngọc Huệ

Ngày 20/3/2004

Chúng tôi vừa được anh Châu Minh Hoàng cho hay mới nhận được check $50 USD từ đồng môn Ðỗ Ngọc Huệ ở San Jose California – Hoa Kỳ gởi tặng để đóng góp chi phí điều hành trang nhà. Như chúng tôi đã loan báo ở mục Tài Chánh, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh.

Xin thành thật cám ơn anh chị Ðỗ Ngọc Huệ đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ chúng ta được trường tồn.

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com

 

Phân uu - thân phụ đồng môn Nguyễn Văn Hà qua đời

Ngày 12/03/2004

Lễ tưởng niệm nhà văn Lê Xuyên tại Hoa Kỳ

Ngày 10/03/2004

Chia buồn đồng môn Nguyễn Văn Quang qua đời

05/03/2004

Diễn tiến cập nhật tin tức tương trợ đồng môn Dương Thị Hồng Sương

Ngày 03/03/2004

Thành kính phân ưu - đồng môn nhà văn Lê Xuyên qua đời

Ngày 03/03/2004

Cuộc vận động của các đồng môn tại Hoa Kỳ để gây quỹ tương trợ đồng môn Dương Thị Hồng Sương

Ngày 01/03/2004

Lá Thư Houston, tháng 2 năm 2004 - Sinh hoạt trong tháng

Ngày 29/02/2004

Hình ảnh đồng môn Dương Thị Hồng Sương trên giường bệnh và các cuộc tiếp xúc cứu trợ tại quê nhà

Ngày 26/02/2004

.Tin vui: đồng môn Trần Văn Sách làm lễ vu qui cho con gái

Ngày 21/02/2004

 

Xin chia xẻ sự lo âu với đồng môn Lê Hoàng Viện

Ngày 21/02/2004

Liên tiếp trong mấy tuần qua đồng môn Lê Hoàng Viện không có mặt thường xuyên trong sinh hoạt điều hành trang nhà và có cho biết vì có chuyện gia đình cần phải lo! Tôi cố gắng điện thoại cho Lê Hoàng Viện mà không gặp được . Đến hôm nay, sau khi điện thoại cho đồng môn Hồ Phước Hải tôi mới biết thêm là đồng môn Lê Hoàng Viện có đưa cháu nội bị bệnh phải vào nhà thương và mới được về nhà hôm qua, 20/02/2004.

Thay mặt Ban Điều Hành trang nhà PTGDTD tôi xin cầu chúc cháu sớm bình phục và đồng môn Lê Hoàng Viện cùng gia đình sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

LTP

 

Những tấm lòng vàng

Ngày 21/02/2004

Sau khi được tin đồng môn Dương Thị Hồng Sương đau nặng tại quê nhà, một số đồng môn tại Úc đã qui động quyên góp ngay được một số tiền là $330 Úc Kim để trực tiếp gởi về giúp đỡ cho đồng môn Dương Thị Hồng Sương trong cơn khốn khó. Của ít lòng nhiều, xin chúc đồng môn Dương Thị Hồng Sương được tai qua nạn khỏi và sớm bình phục. Các đồng môn đóng góp số tiền trên gồm có Huỳnh Long Vân, Lâm Hữu Hạnh, Lâm Hữu Lộc, Nguyễn Huy, Lê Thiện Phúc, Lưu Thị Thanh Nhàn.

 

Tin quê nhà - Đồng môn Dương Thị Hồng Sương đau nặng

Ngày 20/02/2004

Chúc mừng đồng môn Võ Hữu Thể làm lễ thành hôn cho con trai

Ngày 19/02/2004

Chúc mừng đồng môn Lâm Hữu Lộc làm lễ thành hôn cho con trai

Ngày 19/02/2004

Chia buồn - Thân phụ đồng môn Bùi Thiẹn Tâm qua đời

Ngày 11/02/2004

Thư cảm tạ của đồng môn Nguyễn Công Danh

Ngày 05/02/2004 

Tin mới nhất và lời cám ơn của đồng môn Lê Ngọc Ánh

Ngày 01/02/2004 

Thành kính phân ưu - Nhạc phụ đồng môn Nguyễn Văn Việt qua đời

Ngày 27/01/2004

Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Hồ Phước Hải và nhóm Seatle

Ngày 27/01/2004

Chúng tôi vừa nhận được nghĩa tình từ đồng môn Hồ Phước Hải, đại diện gia đình PTG&ĐTĐ Seatle gởi tặng $200USD để đóng góp cho việc trang trải chi phí điều hành trang nhà PTG&ĐTĐ chúng ta.

Xin chân thành cám ơn đồng môn Hồ Phước Hải và nhóm Seatle.

Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình đồng môn Trần Văn Sách

Ngày 26/01/2004

Chúng tôi vừa được anh Châu Minh Hoàng cho hay mới nhận được $100 USD từ đồng môn Trần Văn Sách gởi tặng để đóng góp chi phí điều hành trang nhà. Như chúng tôi đã loan báo ở mục Tài Chánh, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh.

Xin thành thật cám ơn đồng môn Trần Văn Sách đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ chúng ta được trường tôn.

 

Phân ưu từ Bắc Cali gởi đồng môn Nguyễn Công Danh

Ngày 22/01/2004

Chia buồn - thân mẫu đồng môn Nguyễn Công Danh qua đời

Ngày 22/01/2004

Tin vui về đồng môn Lê Ngọc Ánh

Ngày 21/01/2004

Thư chúc Tết của Bắc Cali

Ngày 20/01/2004

Phân ưu của Hồ Phước Hải và nhóm CHS/PTG&ĐTĐ Seatle

Ngày 19/01/2004

Phân ưu nhạc phụ đồng môn Lê Minh Bền qua đời

Ngày 19/01/2004

Tin mừng về đồng môn Lê Ngọc Ánh

Ngày 17/01/2004

 

Thư Cám ơn của quả phụ đồng môn Lương Vinh Sang

Ngày 15/01/2004

 

Kính gởi anh em đồng môn hải ngoại

Tôi, vợ của Lương Vinh Sang và gia đình có nhận được thư chia buồn của anh em đồng môn.Toàn thể qia đình quyến thuộc chân thành cảm tạ.

Trong lúc tang gia bối rối có gì sơ xót, xin niệm tình bỏ qua.

Nhân dịp xuân về tết đến, cầu chúc các anh em cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khoẻ.

Quả phụ

Lương Thị Mỹ Hồng 

 

Thư Cám ơn của đồng môn Lê Hữu Thông, từ Cần Thơ

15/01/2004

Thư của đồng môn Hồ Trung Thành - Cần Thơ, Việt Nam

Ngày 13/01/2004

 

Kính chúc hai đồng môn sớm bình phục

Ngày 13/01/2004

Qua tin của đồng môn Hồ Trung Thành, chúng tôi được biết hai đồng môn Nguyễn Văn Tạo  mới vừa qua một cuộc phẫu thuật đường ruột, phải còn tiếp tục điều trị trong 6 tháng và đồng môn Nguyễn Phúc Thành bị phẫu thuật cắt bỏ 2/3 lá gan.

Xin cầu chúc cho hai đồng môn sớm được hồi phục.

BĐH

 

Chia buồn cùng tang quyến - đồng môn Thái Văn Thăng qua đời

Ngày 13/01/2004

Chúng tôi vừa nhận được tin trễ qua thư đồng môn Hồ Trung Thành từ Cần Thơ cho hay đồng môn Thái Văn Thăng (là rể của Thầy Phạm Kim Liêu) đã qua đời trong năm 2003, nhưng thư nầy không nói rõ chi tiết (xin xem thư Hồ Trung Thành ở trang nầy). Anh Thái Văn Thăng là người mà chúng tôi được đồng môn Lê Ngọc Tường nhắc tới rất nhiều trong dịp anh Tường qua Úc thăm con hồi năm 2002.

Trong khi chờ biết thêm chi tiết, xin thay mặt cho BĐH trang nhà PTG&ĐTĐ cùng quý Thầy cô và đồng môn hải ngoại, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc đồng môn Thái Văn Thăng sớm siêu sanh về cõi an lạc vĩnh cửu.

 

Thư cám ơn của Lê Ngọc Ánh

Ngày 10/1/2004

Xin cám ơn Anh Sáng, Anh Viện, Anh Phúc, Anh Thọai, và tất cả những đồng môn đã ưu tư, thông đạt tình trạng sức khoẻ của tôi đến các đồng môn, để cùng ưu tư và cầu nguyện cho tôị

Tất cả quý anh chị là những người bạn quý của tôị

Mong rằng những tình cảm tốt đẹp đó còn mãi trong chúng ta

Xin một lần nữ cám ơn tất cã các anh chị

Gd Le Ngoc Ánh

 

Thư của đồng môn Lâm Hầu Sáng – Hoa Kỳ

Ngày 10/1/2004

Anh Ánh,

 Nhận được email của anh tôi mừng lắm đó. Tôi nguyện cầu cho anh mau lành bệnh. Hy vọng năm mới, niềm tin mới, cơn bệnh của anh sẽ giảm và lành hẳn, để anh em mình có dịp cùng mnhau sinh hoạt chung.

Ngày mai, 10 tháng 1 năm 2004, theo như dự định sẽ có phiên họp để chuẩn bị cho ngày dạ tiệc tân niên 2004, anh chị em sẽ cầu nguyện cho anh mau tai qua nạn khỏi.

Chúc anh có được những ngày tháng bình an.

Thân,

Lâm H. Sáng

Thư của Nguyễn Thế Hiền - Việt Nam

Ngày 8/1/2004

Thưa Anh Phúc,

Thưa Anh Thái

Lời nói đầu tiên của em là biết ơn các Anh đã có lòng lo lắng thăm hỏi, chia sẻ sự an nguy của anh Ánh (anh của em).

Được chị Huệ cho hay và em đã đọc được những lời lẽ chia sớt chân tình của các Anh dành cho anh Ánh làm em xúc động, không sao dằn lòng được.

Mới biết nơi xứ người, các Anh không hề đơn lẽ. Tuy xa xôi nhưng không ngăn được tình bằng hữu đậm đà. Tình bằng hữu, Thầy trò gương mẫu ở thế hệ các Anh xứng đáng cho thế hệ em noi theo.

Em mới biết các anh, nhưng các Anh là bạn thân của anh Ánh mà anh Ánh là anh của em thì các Anh cũng là Anh của em vậy.

Vài hàng thành thật kính chúc các Anh nhiều sức khoẻ, gia đình an khang, hạnh phúc

Kính,

Em: Nguyễn Thế Hiền - Việt Nam

Thư đồng môn Nguyễn Văn Phép, Canada

Ngày 4/1/2004

Kính gởi Anh Phúc'

Trước đây tôi có thay mặt cho nhóm Toronto gởi lời chúc sức khỏe anh Lê Ngọc Ánh, qua một đồng-môn ở Cali. Hôm nay nhờ Anh Phúc chuyển lới hỏi thăm sức khỏe anh Anh của quí Thầy, Cô và các đồng-môn tại Toronto. Chúng tôi cầu chúc anh Ánh sớm bình-phục để cùng anh em sinh-hoạt vui vẻ trong đại gia-đình Phan Thanh Giản và Ðoàn thị Ðiểm chúng ta. 

Thân mến,

Nguyễn Văn Phép

Thư của anh Huỳnh Minh Thái - Sydney

Ngày 2/1/2004

Hello Quý Bạn,

Tôi vừa được điện thoại với Lê ngọc Ánh  (lúc 11.30 sáng Friday 2nd Jan 2004 giờ  Sydney) được anh Ánh cho biết tình trạng sức khoẻ rất khả-quan sau khi được trị-liêu bằng Chemotherapy ở  Bệnh-viện .

Anh Ánh cho biết: "Bác-sĩ tri-liệu  đang chờ kết quả thí-nghiệm  cho kidney và bone marrow vào ngày mai dể định-hướng trị-liêu cho thời gian tới. So vói lúc mới vào binh-viện bây giờ thấy khoẻ hơn, so far so good!"

Anh Ánh nhờ thông-báo và chuyển lời chân-thành  cám-ón  đến các bạn dã lo-lắng và thăm hỏi dến Ánh và gia-đình.

 Thân-mến

Huỳnh Minh Thái

Sydney Autstralia

 

Thư Phạm Co Than

Ngày 2/1/2004

Chào Anh Lê Thiện Phúc,

Trang website PTG-DTD rất đẹp và hay. Cám ơn Quý anh chi đã làm vòng tay thân ái nối liền bạn bè näm châu được gặp nhau trên trang  website này.

Thân ái chúc quý  Anh Chi môt Näm Mới thật nhiều Hạnh Phúc , Bình An và Vạn Sự như ýt

Pham thi co Than.

 

Thư Cám ơn của Lê Ngọc Ánh

Ngày 30/12/2003

 

Thật là một sự xúc động lớn lao khi được sự ân cần thăm hỏi v à biểu lộ sự quan tâm đến sức khoẻ của tôi trong cơn bạo bệnh nầy.

Hôm nay, sau 4 ngày vào chemotherapy, tôi cảm thấy chưa có dấu hiệu đi xuống như dự đoán, nên dùng email nầy để tỏ lời biết ơn của gia đình tôi đến đại gia đình PTG&ĐTĐ, một mối tương quan như chẳng có gì gắn bó, nhưng thật đậm đà, tình nghĩa khi hữu sự.

Xin quý Thầy Cô và đồng môn giúp chuyển lời chân thành cám ơn của gia đình tôi đến tất cả các Thầy Cô và đồng môn, mà tôi không có email address, và trong cơn bệnh hoạn trí nhớ tôi cũng không được tốt (thí dụ email của thằng Lê Thiện Phúc thì tôi không biết nó nằm ở đâu, còn chị Dung thì tôi không chắc địa chỉ nầy có đến chị không, cho tôi thăm và cám ơn chị Cấm)

Ánh  

 

Báo tin đồng môn Lê Ngọc Ánh bệnh nặng

Ngày 26/12/2003

 

Giúp gia đình đồng môn Lê Hữu Thông đợt đầu

Trong tinh thần tình đồng môn, chúng tôi xin hoan nghênh quí đồng môn và Thầy Cô đã tích cực giúp đỡ cho gia đình anh Lê Hữu Thông, và trong số nầy có Lê Ngọc Ánh (USA) yêu cầu trích ra một số tiền trong số 200USD mà anh đã gởi. Tại Úc có cô Bành Thị Út đã gởi trực tiếp về VIỆT NAM 100AUD, cùng các đồng môn khác như huynh trưởng Huỳnh Long Vân, gởi 100AUD, Trần Thành Đông, Nguyễn Huy, Lê Thiện Phúc, Lưu Thị Thanh Nhàn, Bùi Thị Tùng, Nguyễn Văn Phước (Melb), Lâm Hữu Lộc cũng đã gởi trước sau tổng cộng là 250AUD.

Ngày 28-8-2003

Mới đây chúng tôi vừa nhận được thư cám ơn của anh Thông gởi ra từ trong nước. Theo bức thư nầy thì vừa qua anh Thông cũng có nhận được sự giúp đở và thư từ của các bạn đồng môn gởi trực tiếp đến anh từ Hoa Kỳ (xin xem thư của anh Thông để biết thêm chi tiết).

Qua trung gian chúng tôi, anh Huỳnh Long Vân đã gởi cho anh Lê Hữu Thông $100 Úc,  và Lê Ngọc Ánh cho $50 Úc, (trích ra từ số tiền anh gởi tặng để trang trải chi phí trang Web) cũng như tiền của cô Bành Thị Út gởi tặng trực tiếp, chắc chưa tới tay anh Thông nên trong thư không thấy xác nhận. Khi nào có thư xác nhận của anh Thông chúng tôi sẽ đăng tải ở trang nầy.

Tin nhà đồng môn Lê Hữu Thông

Dù chưa nhận được thư xác nhận chính thức của anh Lê Hữu Thông, chúng tôi vừa nhận được tin nhà (qua điện thoại) xác nhận bởi em ruột đồng môn Lưu Thanh Nhàn là đã chuyển 100 đô Úc của huynh trưởng Huỳnh Long Vân cho Lê Hữu Thông, đồng thời cũng xác nhận là thân nhân của đồng môn Bành Thị Út ở Cần Thơ mới liên lạc để nhắn anh Lê Hữu Thông ra nhận tiền.

Vào ngày 9 tháng 10 năm 2003 mới đây chúng tôi có nhận được thư cám ơn lần thứ hai của anh Lê Hữu Thông nhờ chuyển lại cho các ân nhân đồng môn Huỳnh Long Vân, Lê Ngọc Ánh và Bành Thị Út. 

Mặc dù thư cám ơn nầy nhờ chuyển lại cho các ân nhân đồng môn vừa nêu, nhưng nó còn thể hiện cái tình đồng môn thật đậm đà. Ngoài ra, hành động  tương trợ cho các đồng môn trong hoàn cảnh khốn khó tại quê còn thể hiện truyền thống đạo đức và đoàn kết "lá lành đùm lá rách" trong văn hoá Việt Nam ngàn đời.  Hành động nầy thật đáng được ca ngợi và phát huy, cho nên chúng tôi xin được cho lên mạng các bức thư cám ơn của đồng môn Lê Hữu Thông gởi đi từ quê nhà để quí Thầy Cô và đồng môn khắp nơi cùng chia xẻ.

Hoan nghênh Thanh Bạch & nhóm Phoenix

Chúng tôi hân hoan ghi nhận sự đóng góp quý báu của nhóm Phoenix do anh chị Thanh Bạch vừa gởi tặng $50US cho chi phí thực hiện Đặc San PTG-ĐTĐ Úc Châu 2004 và $30US để trang trải chi phí điều hành trang nhà PTG&ĐTĐ của chúng ta. Sự đóng góp của anh chị và nhóm Phoenix là hành động thiết thực và cần thiết để giúp cho sinh hoạt của chúng ta được duy trì. Xin chân thành cám ơn anh chị Thanh Bạch và nhóm Phoenix.

Hoan nghênh và cám ơn Nguyên Nhung

Vào ngày 23/12/2003 chúng tôi nhận được chi phiếu của Nguyên Nhung gởi tặng $50USD để trang trải chi phí điều hành trang nhà PTG&ĐTĐ của chúng ta.

Xin chân thành cám ơn Nguyên Nhung

TIN TỨC VUI BUỒN ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI:

 

Trở lại trang chủ

  

 


Trang nhà Cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn thị Điểm

Website: www.ptgdtd.com
Email: info@ptgdtd.com