Ghi nhận và cám ơn nghĩa tình của đồng môn Trần văn Quang - Carrollton TX và đồng môn Lê Hoàng viện & Lê Thị Ngọc Nữ - Houston - TX.

  Ngày 14/09/2004

Chúng tôi được anh Châu Minh Hoàng báo tin vừa nhận được:

$US 50.00 từ đồng môn Trần văn Quang ở Carrollton Texas USA và

$US 50.00 từ đồng môn Lê Hoàng Viện & Lê Thị Ngọc Nữ ở Houston, Texas – USA

(tổng cộng trong 1 check $US 100.00 do anh Lê Hoàng Viện chuyển tiếp)

gởi tặng để đóng góp cho chi phí điều hành trang nhà.

Xin thành thật cám ơn anh chị Trần văn Quang và anh chị Lê Hoàng Viện & Lê Thị Ngọc Nữ đã tiếp tay cho trang nhà gia đình PTG&ĐTĐ (ptgdtd.com) của chúng ta được trường tồn.

Xin cám ơn đồng môn Lê Hoàng Viện đã chuyển tiếp check $100.00 USD.

 

Như chúng tôi đã loan báo ở mục Tài Chánh, để tránh sở phí hoán đổi tiền rất lớn, tất cả mọi số tiền đóng góp cho trang nhà PTG&ĐTĐ từ các nơi ngoài Úc Châu xin gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ có ghi ở trang Tài Chánh, tất cả tiền thu sẽ được mang tay đến trang nhà ptgdtd.com Úc Châu trong chuyến liên lạc gần nhất.

 

Ban ÐH trang nhà PTGDTD.com