Chc Mừng

Gia đnh Trung học PTG-ĐTĐ Houston, Gia đnh Phạm Khắc Tr, Dallas, cng cc đồng mn ở vng phụ cận xin được gp vui cng đồng mn V L Thơ (trưởng nhm PTG-ĐTĐ Houston) v anh Vỏ Văn Nghi nhn dịp anh chị lm lễ Vu Qui cho trưởng nữ l V Thị Bảo Chu, đẹp duyn cng Nguyễn Hiền Mark vo ngy 8 thng 11 năm 2003 tại Houston.

Thn i cầu chc hai chu trăm năm hạnh phc.

Gia đnh PTG-ĐTĐ Houston

Gia đnh Phạm Khắc Tr, Dallas

Chc mừng chc mừng