CHC MỪNG

 

Chc mừng đồng mn L THỊ CHN (Phụ trch Ẩm thực & Tiếp tn trong Nhm đặc trch tổ chức ại hội lần thứ VIII gia đnh Phan Thanh Giản & on Thị iểm Cần Thơ năm 2004 tại Phoenix, Arizona USA) v anh HUỲNH NGỌC AN. Anh chị đ tổ chức lễ VU QUY con Thứ Nữ HUỲNH THỊ ANH O đẹp duyn cng CHRISTOPHER JOHN HUỲNH, Thứ Nam của ng v B STEPHEN ERIC GILLISS. Hn lễ tổ chức tại Tư Gia 13020 W. Luchana Drive, Litch Field, Arizona 85340 vo lc  10 giờ sng thứ Bảy ngy 25 thng 10 năm 2003 (nhằm ngy Mng 1 thng 10 năm Qu Mi).

 

V L THƠ (Trưởng nhm), thay mặt Gia đnh PTG & T tại Houston, Texas, Hoa Kỳ

VĂN THANH (Trưởng nhm), thay mặt Gia đnh PTG & T tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ

 

ỒNG CHC MỪNG CHC MỪNG