Tin vui

Chúng tôi vừa nhận được tin vui của gia đình Thầy Nguyễn Trung Quân do Thầy Phạm Khắc Trí chuyển đến.

Được biết vào ngày 7 tháng 1 năm 2007, Thầy cô Nguyễn Trung Quân sẽ làm lễ thành hôn cho thứ nam là Nguyễn Thư Trung với Nguyễn Thị Hoàng Vân, trưởng nữ của ông bà Nguyễn Hữu Trí. Hôn lễ sẽ cử hành tại 2499 Melxu Lane, Escondido, CA 92026.

Thầy Phạm Khắc Trí cùng các đồng môn PTGĐTĐ xin chúc mừng gia đình Thầy Nguyễn Trung Quân và cầu chúc hai cháu Trung-Vân trăm năm hạnh phúc.

 

Gs. Phạm Khắc Trí

Đồng môn PTGĐTĐ