CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Ông Bà Giáo sư Cựu Hiệu trưởng Phan Thanh Giản Cần Thơ:

Giáo Sư PHẠM VĂN ĐÀM &  Đồng môn BÙI CẨM HỒNG (Mesa, Arizona, Hoa Kỳ)

Báo tin Lễ VU QUY cho con Thứ Nữ

PHẠM TRINH THỤC

đẹp duyên cùng

HUỲNH VĨNH THÔNG

Trưởng Nam của Ông Bà HUỲNH VĂN PHƯƠNG  (Santa Ana, California)

Hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia

vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2006

(nhằm ngày 19  tháng 2 năm Bính Tuất)

 

* Thay mặt Giáo sư và đồng môn gia đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ khắp nơi ở hải ngoại; đặc biệt các gia đình PTG & ĐTĐ tại Phoenix AZ, Houston & Dallas Texas, Toronto Canada, Hội Ái Hữu PTGDTD Bắc Cali, Nam Cali, Chicago IL, Seattle WA, Atlanta GA và Ban Tổ Chức Đại Hội X – 2006 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington DC, New Jersey, Maryland, Virginia) Hoa Kỳ.

* Thay mặt cho Ban Điều Hành trang nhà PTG&ĐTĐ

cùng các đồng môn tại Melbourne, Sydney và toàn Úc Châu

xin chúc mừng

* Gia đình hai họ PHẠM - HUỲNH đã kết mối thông gia, có được dâu thảo rể hiền.

* Gia đình thầy cô: GS Hiệu trưởng PHẠM VĂN ĐÀM & Đồng môn BÙI CẨM HỒNG nhân ngày vui đáng ghi nhớ nầy.

* Chúc Cô dâu PHẠM TRINH THỤC và Chú rể HUỲNH VĨNH THÔNG

 mãi mãi yêu nhau trong hạnh phúc

 

TM các gia đình PTG&ĐTĐ hải ngoại.

CHS ROBERT TRỊNH, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X – 2006

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005

TM. BĐH & Ban Cố Vấn trang nhà PTG&ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG