CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của đồng môn và cũng là Giáo sư Hiệu trưởng Phan Thanh Giản Cần Thơ: Ông Bà NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California, Hoa Kỳ)

Báo tin Lễ THÀNH HÔN cho con Trưởng Nam

NGUYỄN TRẤN QUỐC

đẹp duyên cùng

TRẦN THỊ THANH HOÀI

Thứ Nữ của Ông Bà TRẦN DUY HÙNG (Irvine, California)

Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2005

(nhằm ngày 27 tháng 9 năm Ất Dậu)

tại tư gia Irvine, California.

* Thay mặt Giáo sư và đồng môn gia đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ khắp nơi ở hải ngoại; đặc biệt các gia đình PTG & ĐTĐ tại Houston & Dallas Texas, Toronto Canada, Hội Ái Hữu PTGDTD Bắc Cali, Nam Cali, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA và Ban Tổ Chức Đại Hội X – 2006 tại các tiểu bang (New Jersey, Maryland, Virginia) vùng Thủ đô WA.DC Hoa Kỳ.

* Thay mặt cho Ban Điều Hành trang nhà PTG&ĐTĐ

cùng các đồng môn tại Melbourne, Sydney và toàn Úc Châu

xin chúc mừng

Đồng môn – Thầy cô GS Hiệu trưởng NGUYỄN TRUNG QUÂN - PHẠM THỊ HOÀNG;

và cầu chúc NGUYỄN TRẤN QUỐC - TRẦN THỊ THANH HOÀI

mãi mãi yêu nhau trong hạnh phúc

TM các gia đình PTG&ĐTĐ hải ngoại.

CHS ROBERT TRỊNH, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X - 2006

TM. BĐH & Ban Cố Vấn trang nhà PTG&ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG