TIN VUI

Nhận được tin vui

Ông Bà NGUYỄN CÔNG DANH (nhà văn Trần Bang Thạch),

thuộc gia đình PTG & ĐTĐ tại Houston Texas Hoa Kỳ

 

Định Lễ THÀNH HÔN cho con Út Nam

SCOTT VINH NGUYỄN

Đẹp duyên cùng

JANA LEON GUERRERO

Ái Nữ của Bà JANET LEON GUERRERO (Boise, Idaho).

 

Hôn lễ cử hành lúc 5 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2007 tại

The Koko Head Gazerbo

KAHALA HOTEL & RESORT

OAHU, HAWAII

 

* Chúng tôi, thay mặt gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston Texas và  TM Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại, xin chuyển tin vui nầy đến tất cả quý Thầy Cô, quý Đồng môn thuộc gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ khắp nơi cùng biết để CHUNG VUI với gia đình anh chị đồng môn NGUYỄN CÔNG DANH - TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT.

* Chúc hai cháu SCOTT VINH NGUYỄN & JANA LEON GUERRERO mãi mãi yêu nhanh trong hạnh phúc.

 

TM. gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(phụ trách thông tin – báo chí)

TM. BĐH & BCV Trang nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ Hải Ngoại

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG