CHÚC MỪNG

 

Nhận được THIỆP BÁO TIN VUI

Ông Bà HUỲNH NGỌC NGUYÊN

(CHS. Phan Thanh Giản Cần Thơ –

Thành viên Ban Tổ Chức, phụ trách Liên Lạc và Hướng Dẫn,

trong đại hội lần VI tại Chicago Tiểu bang Illinois Hoa Kỳ năm 2002)

(5049 N. Winthrop # 205, Chicago, IL 60640)

định lễ THÀNH HÔN cho con Trưởng Nam

HUỲNH NGỌC HOÀNG ÂN

đẹp duyên cùng

VÕ LÊ THIÊN Ý

Con Trưởng Nữ của Ông Bà VÕ NGỌC HƯNG

(Đường Nguyễn Cư Trinh - Quận I – Sài Gòn VN)

Hôn lễ được cử hành tại Hội Thánh Wheaton,

số 303 S. Naperville, Wheaton, IL 60187

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 7 tháng 01 năm 2006

(nhằm ngày 8 tháng 12 âm lịch năm Ất Dậu 2005)

Thành thật chúc mừng Ông Bà đồng môn HUỲNH NGỌC NGUYÊN,

và cùng chúc mừng hai họ HUỲNH – VÕ từ nay kết mối thông gia.

Chúc mừng hai cháu HOÀNG ÂN – THIÊN Ý mãi mãi yêu nhau trong hạnh phúc.

* Gia đình VƯƠNG THUẬN KỀM – DƯƠNG THỊ NGUYỆT

(Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ tại Chicago – IL)

* Gia đình: HUỲNH NGỌC MINH ( Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ tại Dallas TX)

* Gia đình: NGUYỄN NGỌC HƯƠNG (Houston TX)

* Gia đình NGUYỄN NGỌC DIỆU (Houston TX)

* Gia đình bạn cùng lớp năm xưa (7D từ1960…)

LÊ HOÀNG VIỆN & LÊ THỊ NGỌC NỮ (Houston TX)

TM Ban Co Van va Ban Dieu Hanh Trang Nha PTG & ĐTĐ Can Tho

CHS LÊ THIỆN PHÚC (Melbourn - Úc Châu)

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG