CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Gia đình Đồng môn PTG & ĐTĐ

Ông Bà DIỆP VĂN HẢI & MAI LỆ HÀ (Houston, Texas)

Báo tin Lễ THÀNH HÔN cho con Thứ Nam

DIỆP ANH HUY

đẹp duyên cùng

VÕ QUỐC AN

Thứ Nữ của Bà NGUYỄN XUÂN DUNG (Houston, Texas)

Hôn lễ được cử hành tại tư gia

12027 Newbrook Dr., Houston, Texas 77072

vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2006

(nhằm ngày 21  tháng 9 năm Bính Tuất)

 

* Thay mặt Giáo sư và đồng môn gia đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ khắp nơi ở hải ngoại; đặc biệt các gia đình PTG & ĐTĐ tại Houston & Dallas Fort Worth Texas, Toronto & Calgary Canada, Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali, Nam Cali, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, các tiểu bang New Jersey – Maryland - Virginia  vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ

* Thay mặt nhóm thực hiện Trang Nhà PTG & ĐTĐ phục vụ Đại Hội XI -2007 tại Houston TX

* Thay mặt  Ban Điều Hành trang nhà PTG&ĐTĐ hải ngoại

cùng các đồng môn tại Melbourne, Sydney và toàn Úc Châu

xin chúc mừng và chung vui cùng

* Gia đình hai họ DIỆP - VÕ từ nay kết mối thông gia và có được Dâu Hiền - Rể Thảo.

* Gia đình đồng môn MAI LỆ HÀ - DIỆP VĂN HẢI nhân ngày vui đáng ghi nhớ nầy.

* Chúc Chú rể ANH HUY và cô dâu QUỐC AN

 mãi mãi yêu nhau trong hạnh phúc

 

TM các gia đình PTG&ĐTĐ hải ngoại.

TM gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(phụ trách Thông Tin – Báo Chí)

 

TM. gia đình PTG & ĐTĐ tại Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(phụ trách quan hôn tang tế)

 

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA phục vụ Đại Hội XI – Houston TX 2007

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM. BĐH & Ban Cố Vấn trang nhà PTG&ĐTĐ hải ngoại

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG