CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Gia đình Đồng môn PTG & ĐTĐ

Ông Bà ĐỖ CHIÊU ĐỨC & LƯƠNG TỐ QUYÊN

(Houston, Texas 77040)

Báo tin Lễ VU QUI cho con Trưởng NỮ

 

ĐỖ TRINH VÂN

đẹp duyên cùng

ĐINH THÀNH SƠN

Trưởng Nam của Ông Bà ĐINH VĂN TIẾP & PHÙNG MỘNG CHƯNG

(Houston, Texas 77066)

Hôn lễ được cử hành tại tư gia

11707 Antoine Dr., Houston, Texas 77066

vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2006

(nhằm ngày 19  tháng 10 năm Bính Tuất)

 

* Thay mặt Giáo sư và đồng môn gia đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ khắp nơi ở hải ngoại; đặc biệt các gia đình PTG & ĐTĐ tại Houston & Dallas Fort Worth Texas, Toronto & Calgary Canada, Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali, Nam Cali, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, các tiểu bang New Jersey – Maryland - Virginia  vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ

* Thay mặt nhóm thực hiện Trang Nhà PTG & ĐTĐ phục vụ Đại Hội XI -2007 tại Houston TX

* Thay mặt  Ban Điều Hành trang nhà PTG&ĐTĐ hải ngoại

cùng các đồng môn tại Melbourne, Sydney và toàn Úc Châu

xin chúc mừng và chung vui cùng

* Gia đình hai họ ĐỖ - ĐINH từ nay kết mối thông gia và có được Rể Thảo – Dâu Hiền.

* Gia đình đồng môn ĐỖ CHIÊU ĐỨC – LƯƠNG TỐ QUYÊN nhân ngày vui đáng ghi nhớ nầy.

* Chúc Cô Dâu TRINH VÂN và Chú Rể THÀNH SƠN

 mãi mãi yêu nhau trong hạnh phúc

 

TM các gia đình PTG&ĐTĐ hải ngoại.

TM gia đình PTG & ĐTĐ Houston TX

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(phụ trách Thông Tin – Báo Chí)

 

TM. gia đình PTG & ĐTĐ tại Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(phụ trách quan hôn tang tế)

 

TM. Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA phục vụ Đại Hội XI – Houston TX 2007

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM. BĐH & Ban Cố Vấn trang nhà PTG&ĐTĐ hải ngoại

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG