CHÚC MỪNG

Nhận được hồng thiệp của Gia đình Đồng môn PTG & ĐTĐ

Ông Bà BÙI HỮU TRẠNG (Melbourne, Australia)

Báo tin Lễ THÀNH HÔN cho con Trưởng Nam

BÙI TRƯƠNG ANH THIỆN

đẹp duyên cùng

NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN

Trưởng Nữcủa Ông Bà NGUYỄN TÍN  (Thừa Thiên - Huế, Việt Nam)

Hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia

58 Long Valley Way, Doncaster East, V ictoria, Australia

vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2006

(nhằm ngày 13  tháng 2 năm Bính Tuất)

 

* Thay mặt Giáo sư và đồng môn gia đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ khắp nơi ở hải ngoại; đặc biệt các gia đình PTG & ĐTĐ tại Houston & Dallas Texas, Toronto Canada, Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali, Nam Cali, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA và Ban Tổ Chức Đại Hội X – 2006 tại vùng thủ đô

Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ

* Thay mặt cho Ban Điều Hành trang nhà PTG&ĐTĐ

cùng các đồng môn tại Melbourne, Sydney và toàn Úc Châu

xin chúc mừng

* Gia đình hai họ BÙI - NGUYỄN từ nay kết mối thông gia và có được rể thảo dâu hiền.

* Gia đình đồng môn BÙI HỮU TRẠNG nhân ngày vui đáng ghi nhớ nầy.

* Chúc Chú rể ANH THIỆN và cô dâu BÍCH HUYỀN

 mãi mãi yêu nhau trong hạnh phúc

 

TM các gia đình PTG&ĐTĐ hải ngoại.

CHS ROBERT TRỊNH, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội X – 2006

CHS – GS ĐẶNG THANH LIÊM, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội IX-2005

TM. BĐH & Ban Cố Vấn trang nhà PTG&ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG CHÚC MỪNG – CHÚC MỪNG