THNG BO TIN BUỒN

 

Knh thưa qu Thầy C v qu đồng mn,

Chng ti vừa nhận được tin buồn trễ:

THN PHỤ của đồng mn BI THIỆN TM (CHS trong nhm trch nhiệm tổ chức họp mặt gia đnh PTG & T Cần Thơ tại Houston lần thứ 2 cũng l dịp pht hnh giai phẩm  PTG & T Cần Thơ số đầu tin, ma H năm 1996 tại hải ngoại) l :

Cụ BI VĂN NĂM

Đ thất lộc  ngy 25 thng 01 năm 2004 tại Hội Thnh Mỹ Phc,

tỉnh Tiền Giang - Việt Nam

hưởng thọ 90 tuổi.

ồng mn BI THIỆN TM đ về cng đại gia đnh

lo tang lễ cho Thn Phụ tại qu nh.

Xin THNG BO TIN BUỒN đến qu Thầy C v qu đồng mn để PHN ƯU v cng chia sẻ trước sự mất mt lớn lao của gia đnh một đồng mn của chng ta.

 

Knh Nguyện Cầu Hương Hồn Cụ BI VĂN NĂM

 sớm bnh an trong ci vĩnh hằng

 

 

TM Nhm trch nhiệm sinh hoạt

Gia đnh PTG & T Houston Texas USA

Trưởng Nhm

V L THƠ