THÀNH KÍNH

PHÂN ƯU

  

Toàn thể Giáo sư & Cựu Học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm Cần thơ tại Úc Châu vô cùng thương tiếc:

 

Niên trưởng Cựu Thủ Tướng

NGUYỄN BÁ CẨN

Cựu Học sinh trường Trung học Phan Thanh Giản Cần thơ năm 1942 

đã từ trần lúc 04 giờ sáng ngày Thứ Tư 20 tháng 5 năm 2009,

 nhằm ngày 26 tháng 4 năm Kỷ Sửu

tại San Jose, California, USA

Hưởng thọ 80 tuổi

 

Chương Trình Tang Lễ & Thăm viếng:

Nhà Quàn  OAK HILL   

 300 Curtner Dr, San Jose, CA 95125,

 ĐT: (1) 408-297-2447       

  • + Thứ Bảy 23-5-2009: Thăm viếng từ 10g sáng

  • + Chúa Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba 24,25,26-5-2009:       
        t
    ừ 10g sáng.

  • + Thứ Tư  27-5-2009: Động quan

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, toàn thể Cựu Giáo sư và Cựu Học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ tại Úc Châu

thành kính chia buồn

cùng bà Nguyễn Bá Cẩn và tang quyến

 

 

Nguyện cầu hương linh Niên trưởng an hưởng

nơi cõi vĩnh hằng

 

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Toàn thể Cựu GS & CHS PTG & ĐTĐ Úc Châu