TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

TaiLieu_sympathyWreath.jpg

 

 

 

 

Chúng tôi vô cùng xúc động vừa nhận được TIN BUỒN:

 

 Ô. BÙI NGỌC QUANG

bào huynh của đồng môn Bùi Hữu Trạng (Trưởng Ban Ban Tổ Chức ĐH PTG - ĐTĐ Thế giới XIV và Úc Châu X)

vừa tạ thế sáng ngày 21 tháng 12 năm 2009
tại Việt Nam

HƯỞNG THỌ 72 TUỔI

 

·        Thay mặt toàn thể Giáo sư, nhân viên và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hiện cư ngụ tại:

Việt Nam, Anh, Pháp, Đức, Áo, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu, Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary và các nơi khác tại Canada, Washington & Oregon, Atlanta GA, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Bắc California, Nam California, Seattle WA, Phoenix AZ, New Orleans Louisiana, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia

Cùng các nơi khác trên thế giới và tại Hoa Kỳ

* Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến

* Nguyện cầu hương linh Ô Bùi Ngọc Quang

luôn được bình an trong cõi vĩnh hằng.

Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto, Canada
 Gia đình CHS. PTG tại Houston Texas USA
Gia đình CHS. PTG tại các tiểu bang Úc Châu
Gia đình CHS. PTG tại quê nhà Cần Thơ - Việt Nam
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PTG ĐTD XIV tại Melbourne Úc Châu

VÀ CÁC TRANG NHÀ:
www.ptgdtd.com
www.ptgdtdcanada.com
www.ptgdtdusa.com

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU