PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn

Cháu của đồng môn BÙI HỮU THẾ,

bào huynh của đồng môn PHAN VŨ ĐIỆN,

anh vợ của đồng môn NGUYỄN HỮU HẬU

ở San Jose (Bắc California)

là đồng môn

PHAN QUANG LINH

 

vừa tạ thế vào lúc 8 giờ 30 tối ngày 22 tháng 3 năm 2004

(nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Giáp Thân)

tại San Jose - Bắc California Hoa Kỳ

hưởng thọ 65 tuổi

Tang lễ đă được cử hành vào sáng ngày 24 tháng 3 năm 2004 tại Fremont.

 

* Xin thành thật chia buồn cùng các đồng môn

BÙI HỮU THẾ, PHAN VŨ ĐIỆN, NGUYỄN HỮU HẬU

và tang quyến.

 

* Nguyện cầu hương linh đồng môn PHAN QUANG LINH

được sớm văng sanh nơi miền lạc cảnh.

 

TM. Gia đ́nh PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ

tại Houston TX và vùng phụ cận

TM. Nhóm trách nhiệm sinh hoạt gia đ́nh PTG & ĐTĐ tại Houston TX

VƠ LÊ THƠ

(Trưởng nhóm - nhiệm kỳ 2002-2004)

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU