THÔNG BÁO

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn

Thân phụ của đồng môn Lê thị Thắm vào trường 1951

mà cũng là nhạc phụ của đồng môn Nguyễn văn Thân vào trường PTG 1947

(thành viên tích cực trong ban yểm trợ của ĐH hè 1999 tại San Jose –

Bắc California Hoa Kỳ)

 

là cụ Ông

LÊ VĂN THIỆN

Đă tạ thế tối ngày Thứ Sáu 26 tháng 3 năm 2004

(nhằm ngày mùng 6 tháng 2 nhuận năm Giáp Thân)

tại Chateau Roux , FRANCE

Hưởng thọ 95 tuổi

 

lễ an táng được cử hành vào sáng ngày 31/03/2004

Trước sự mất mát của gia đ́nh đồng môn Lê thị Thắm và đồng môn Nguyễn văn Thân, Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ (www.ptgdtd.com),  thành thật chia buồn cùng toàn thể gia đ́nh  hai đồng môn Lê thị Thắm và Nguyễn văn Thân.

Xin nguyện cầu hương linh cụ Ông Lê văn Thiện sớm b́nh an trong cơi đời miên viễn.

  

Quư Thầy Cô, quư anh chị đồng môn ở xa

có thể chia buồn với chị Thắm và anh Thân qua số điện thoại (408) 946-4801

 Trân trọng

TM Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ