CHIA BUỒN 

Đng môn Trần Đắc Ân vừa qua đời

Nhận được tin buồn, phu quân đồng môn Nguyễn Thị Ngọc Điệp là đồng môn Trần Đắc Ân vừa qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 2003 vừa qua tại Lafayette Indiana, Hoa Kỳ, hưởng  dương 52 tuổi.

Đồng môn Trần Đắc Ân là con trai của Giáo sư Trần Quới Chuyên, từng dạy Anh văn truờng Phan Thanh Giản Cần Thơ. Được biết đồng môn Trần Đắc Ân là người rất tích cực trong các hoạt động của gia đ́nh Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm tại Hoa Kỳ. Chính anh là người nghệ sĩ đă hát sáu câu vọng cổ "T́nh anh bán chiếu" không cần đàn. 

Chúng tôi, toàn thể Ban Biên Tập trang nhà PTG-ĐTĐ, xin chân thành chia xẻ sự mất mát lớn lao của đồng môn Nguyễn Thị Ngọc Điệp và kính xin cầu nguyện cho hương hồn đồng môn Trần Đắc Ân sớm siêu sanh về cảnh giới an lạc vĩnh cửu.

TM BBT

Lê Thiện Phúc