THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn từ đồng môn Nguyễn Văn Phép:

Nhạc mẫu, Thân mẫu của Anh chị VÕ THỚI HÊN (Toronto – ONT Canada)

 

là:

 

Cụ Bà LÝ NGỌC ĐẢNH

đã từ trần ngày 08 tháng 8 năm 2005

(nhằm ngày 04 tháng 7 năm Ất Dậu)

tại Long Xuyên - Việt Nam

Hưởng thọ 87 tuổi.

 

 

* Trước sự mất mát lớn lao nầy, toàn thể GS và CHS hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm tại Toronto, Canada – Houston Texas Hoa Kỳ; và

 * Thay mặt Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ thành thật chia buồn cùng anh chị đồng môn VÕ THỚI HÊN và toàn thể tang quyến.

 

Thành kính cầu nguyện hương linh Cụ Bà LÝ NGỌC ĐẢNH

sớm về cõi Vĩnh Hằng.

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Toronto Canada

Trưởng nhóm: CHS NHAN NGỌC SƠN

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

Trưởng nhóm: CHS UNG NGỌC ĐẠT

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU