TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN trễ:

Thân Mẫu của đồng môn TÔ NGUYÊN THÀNH

cũng là Mẹ chồng của đồng môn TRẦN TỐ NGA

Là Bà Quả Phụ

 

TÔ MƯU

Nhũ danh TRƯƠNG THỊ NĂM

vừa thất lộc sáng ngày 8 tháng 11 năm 2006

nhằm ngày mùng 18 tháng 9 âm lịch năm Bính Tuất

Tại Garden Grive, Nam California Hoa Kỳ

Hưởng thọ 83 tuổi

* Lễ An Táng đã được cử hành ngày 14 tháng 11/2006 tại Nghĩa trang Loma Vista Memorial Park – California.

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hải ngoại khắp nơi

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn PTG & ĐTĐ

TÔ NGUYÊN THÀNH & TRẦN TỐ NGA

và toàn tang quyến ở Garden Grove - California.

 

* Nguyện cầu hương linh Bà Quả Phụ TÔ MƯU

nhũ danh TRƯƠNG THỊ NĂM

sớm bình an nơi cõi đời miên viễn.

 

Có thể liên lạc chia buồn qua điện thoại cùng gia đình đồng môn TÔ NGUYÊN THANH & TRẦN TỐ NGA vào các ngày cuối tuần: (281-481-5870)

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

* Ban Tổ Chức Đại Hội X-2006 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn

* Ban Tổ Chức Đại Hội XI-2007 tại Houston Texas

* TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP (Phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

 

* CHS NGUYỄN CÔNG DANH và Trang Nhà ptgdtdusa.com

* CHS LÊ THIỆN PHÚC và Trang Nhà ptgdtd.com

 

* Cùng các gia đình CHS đồng niên - đồng hương: LƯ HINH (Calgary – Canada) – LÂM HẦU SÁNG (Union City – CA), TRẦN HỮU PHƯỚC (Chatsworth – CA), LƯU TÌNH SÁNG (Freemont – CA) – ĐỖ CHIÊU ĐỨC (Houston – TX) – LÊ HOÀNG VIỆN (Houston – TX)

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU