Tin buồn cựu đồng môn Trương Ngọc Anh qua đời

 

Thay mặt gia đình PTG-ĐTĐ Nam Cali, chúng tôi xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Ông Nguyễn Thái và tang quyến cùng đồng môn Trương Thị Công, Trương Thị Lộc và Trương Thị Hồng.

Cầu xin hương linh bà Anan Martha Trương Ngọc Anh sớm về nơi nước Chúa.

Bà Nguyễn Thái nhũ danh Martha Trương Ngọc Anh đã được Chúa gọi về vào lúc 9:46 AM ngày 10 tháng 11 năm 2006, nhằm ngày 20 tháng 9 năm Bính Tuất tại bệnh viện Fuontain Valley, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 65 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 11 năm 2006 tại Thánh Đường St. Polycarp, 8100 Chapman Ave., Stanton Ca. 90680.

Điện thoại tư gia: 714-717-7115; 714-717-1100; 714-376-3268.

Lê Ngọc Điệp