TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN trễ:

(qua Email của đồng môn Lâm Hầu Sáng)

 

ĐỒNG MÔN

TẤT HỮU CHÍ

Sinh năm Kỷ Sửu 1949

(CHS. trường PTG niên khoá 1963 - 1969,

Từ trần vào lúc 03 giờ chiều ngày 03 tháng 4 năm 2006

nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm Bính Tuất tại Westminster, California USA

hưởng dương 58 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Hội Ái Hữu Bắc Cali, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix Arizona, Atlanta Georgia, Toronto Canada, Ban Tổ Chức Đại Hội X 2006 tại vùng Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ (đương nhiệm), các gia đình PTG & ĐTĐ tại Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

* Chân thành chia buồn cùng quả phụ TẤT HỮU CHÍ và tang quyến

* Nguyện cầu hương linh đồng môn TẤT HỮU CHÍ sớm tìm được bình an trong cõi đời miên viễn.

Có thể liên lạc chia buồn cùng chị Tất Hữu Chí qua điện thoại: 714-326-4566

 

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ X – 2006 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn USA

CHS TRỊNH VĂN BÉ

(Trưởng Ban)

TM. Ban Chấp hành Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Bắc Cali

CHS LÂM HẦU SÁNG

(Phó Hội Trưởng Nội Vụ)

TM. Nhóm Trách Nhiệm Sinh Hoạt Gia Đình PTG & ĐTĐ Houston TX

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Báo Chí)

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU