THÔNG BÁO TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Kính thưa Quý Thầy Cô, quý Ðồng Môn,

Chúng tôi rất đau buồn và xin thông báo cùng đại gia đình Phan Thanh Giản – Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ:

Thân phụ của các đồng môn NGUYỄN THANH TÂN, NGUYỄN THU HÀ, NGUYỄN THỊ ÉN và là cha chồng của đồng môn ÐINH THỊ THU (là những thành viên rất tích cực của ÐH 3 PTG& ÐTÐ Cần Thơ tại Brisbane – Úc Châu) là:

Cụ NGUYỄN KIM THƯỜNG

Từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2004 tại Thành Phố Cần Thơ VN.

Hưởng thọ 85 tuổi

Lễ di quan và hoả táng ngày 24 tháng 9 năm 2004 tại Cần Thơ - Việt Nam

Trước sự mất mát lớn lao của gia đình đồng môn nêu trên, thay mặt Ban Cố Vấn – Ban Ðiều Hành trang nhà Phan Thanh Giản & Ðoàn Thị Ðiểm Cần Thơ chúng tôi xin thông báo tin buồn nầy đến quý Thầy Cô, quý đồng môn cùng biết để chia sẻ.

* Thành thật chia buồn cùng gia đình anh chị đồng môn NGUYỄN THANH TÂN & ÐINH THỊ THU, NGUYỄN THU HÀ, NGUYỄN THỊ ÉN và toàn tang quyến tại quê nhà.

* Kính nguyện hương linh cụ ông NGUYỄN KIM THƯỜNG sớm vảng sanh cực lạc.

Quý Thầy Cô, quý đồng môn ở xa có thể phone hoặc gởi Email chia buồn qua địa chỉ:

Anh Nguyễn Thanh Tân & chị Ðinh Thị Thu, ĐT: (07) 3372 8398 Email: diemthuy21@yahoo.com

Chị Nguyễn Thu Hà và Nguyễn Thị Én  ÐT 07-38799456 Email: thuha56@tpg.com.au

TM. Ban Cố vấn & Ban Ðiều Hành

Trang nhà PTGDTD.COM