Ban Tổ chức Đại hội 14 CHS PTG - ĐTĐ Thế giới vừa nhận được tin buồn:
 

Ông PHẠM VĂN LẠC

sinh ngày 25-4-1922
vừa tạ thế ngày 3-8-2009 tại Cần Thơ,
hưởng thọ 88 tuổi

 

Được biết Ông Phạm Văn Lạc là:

- Thân phụ của đồng môn Phạm Thị Loan, và là nhạc phụ của đồng môn Nguyễn Văn Đậu (Sydney,Úc Châu).
- Anh rễ đồng môn Nguyễn Văn Liệt (Sydney,Úc Châu),
- Cậu của các đồng môn Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Hữu Thanh (Melbourne,Uc chau),
- Dượng rễ đồng môn Diệp Tấn Thông (Calgary,Canada)

 

BTC Đại Hội 14 PTG-DTD Thế giới và Toàn thể quý Thầy Cô và đồng môn tại Úc Châu

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

cùng các anh chị đồng môn Loan + Đậu, Nguyễn văn Liệt, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Hữu Thanh, Diệp Tấn Thông và tang quyến.

 

Kính nguyện hương linh cụ sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.