TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

Thân phụ của các đồng môn: Ông Vĩnh Huấn (Garland TX), Ông Vĩnh Huy (Cần Thơ VN), Ông Thị Mai Hoa và cũng là nhạc phụ của đồng môn Huỳnh Hồng Quân (New Orleans – Louisiana)

Là Cụ Ông

ÔNG KIM BẮC

Sinh năm 1917

vừa thất lộc lúc 4 giờ sáng ngày 07 tháng 5 năm 2006

nhằm ngày mùng 10 tháng 4 năm Bính Tuất

Tại Thành Phố Cần Thơ - Việt Nam

Hưởng thọ 88 tuổi

Lễ An Táng đã cử hành lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 5/2006 tại Cần Thơ VN.

 

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Louisiana, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình các đồng môn ÔNG VĨNH HUẤN, ÔNG VĨNH HUY, ÔNG THỊ MAI HOA & HUỲNH HỒNG QUÂN và toàn tang quyến ở quê nhà Cần Thơ VN.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Ông ÔNG KIM BẮC

sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc .

 

Có thể liên lạc chia buồn qua điện thoại cùng gia đình đồng môn Ông Vĩnh Huấn (972-494-4209), Ông Thị Mai Hoa và chồng Huỳnh Hồng Quân (Cell: 504-352-1068)

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

 

Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Dallas – Fort Worth TX

CHS – HUỲNH NGỌC MINH

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin - Báo chí)

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(Phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU