TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN trễ:

Hiền Tỉ của Nhà thơ ĐẠM THẠCH

và là chị chồng của đồng môn HUỲNH HỒNG HUYÊN

(Huntington Beach, California)

Là Cụ Bà

NGUYỄN THỊ TƯ

Pháp danh DIỆU THIỆN

Từ trần vào ngày 01 tháng 8 năm 2007

(nhằm ngày 19 tháng 6 âm lịch năm Đinh Hợi)

tại Tâm Phước - Bến Tre - Việt Nam

HƯỞNG THỌ 86 tuổi

Lễ Cầu siêu tổ chức ngày 5 tháng 8/2007 tại Chùa ở California, có sự hiện diện của GS Nguyễn Thanh Liêm, GS Dương Văn Gia và chị Lê Ngọc Điệp (Hội Trưởng gia đình PTG & DTĐ Nam ca Li) tham dự .

Hưởng thượng thọ 91 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Houston Texas, Dallas – Fortworth Texas, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Calgary Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Huỳnh Hồng Huyên - Đạm Thạch (Hunting Beach CA) và toàn tang quyến tại quê nhà Bến Tre.

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà NGUYỄN THỊ TƯ (pháp danh DIỆU THIỆN) sớm bình an trong cõi đời miên viễn.

GHI CHÚ: Có thể điện thoại chia buồn cùng gia đình Nhhà thơ Đạm Thạch qua cac số: 714-848-1794 (h) & 714-369-4657 (cell)

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ XI – 2007 tại Houston Texasa USA

CHS VÕ LÊ THƠ

 

Trưởng Nhóm trách nhiệm nhiệm kỳ XIII (2006-2008) gia đình PTG & ĐTĐ

tại Houston Texas và vùng phụ cận

CHS UNG NGỌC ĐẠT

Phụ trách Quan Hôn Tang tế gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

 

TM. Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ USA  (ĐH XI-2007)

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

TM. Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ CANADA  (ĐH XII-2008)

CHS NGUYỄN NGỌC THẠCH

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTGDTD.COM

CHS LÊ THIỆN PHÚC

Các bạn hữu của nhà thơ ĐẠM THẠCH: LÊ CẦN THƠ - DIỄM PHƯỢNG (Houston TX)- TRẦN PHÙ THẾ (South Carolia) - HẢI ÂU (Florida) – LÊ ĐÌNH BÌ  (Colorado) - TRẦN VĂN QUANG (Dallad Texas) - TRẦN HOÀI THƯ - NGUYỄN NGỌC YẾN (New Jersey)

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU