THÔNG BÁO TIN BUỒN & PHÂN ƯU

 

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn do đồng môn Lâm Hào Sáng chuyển qua email:

 

Đồng môn Nguyễn Minh Tuân (tự Bùi Văn Chót) Sinh năm Kỷ Mão 1938,  vào Trường Phan Thanh Giản năm 1957,

vừa tạ thế vào sáng ngày 22 tháng 9 năm 2005 (nhằm ngày 19 tháng 8 năm Ất Dậu) tại Alameda, Bắc California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 68 tuổi.

 

Quý Thầy cô và quý đồng môn có thể liên lạc chia buồn với gia đình đồng môn Nguyễn Minh Tuân qua d-ịa chỉ e-mail: toann2001@yahoo.com

Xin thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Minh Tuân và toàn thể tang quyến,

Kính xin cầu nguyện cho hương linh đồng môn Nguyễn Minh Tuân sớm được siêu sanh cực lạc.

 

Thành kính phân ưu

TM. Ban Điều Hành trang nhà PTGDTD

Lê Thiện Phúc