THÔNG BÁO TIN BUỒN

& PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn từ đồng môn Lê Ngọc Điệp:

Thân mẫu của Đồng môn MINDY HÀ (Nam California)

là:

HÀ BỬU PHÁT

Nhủ danh NGUYỄN THỊ NGA

Pháp danh DIỆU CHÍ

đã mãn phần vào lúc 22:02 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2005

(nhằm ngày 03 tháng 9 năm Ất Dậu)

Tại bệnh viện Fountain Valley, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 70 tuổi.

(tang lễ được cử hành ngày 13 tháng 10 năm 2005)

* Trước sự mất mát lớn lao nầy, toàn thể GS và CHS hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm tại Nam California – Houston Texas Hoa Kỳ; và

* Thay mặt Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ thành thật chia buồn cùng gia đình đồng môn MINDY HÀ và toàn thể tang quyến.

Thành kính cầu nguyện hương linh Bà HÀ BỬU PHÁT, nhủ danh NGUYỄN THỊ NGA, pháp danh DIỆU CHÍ

sớm an nhiên tự tại nơi cõi Cõi Phật.

* Đồng hương Cần Thơ và quý Thầy Cô, quý đồng môn có thể điện thoại chia buồn đến đồng môn MINDY HA qua số phone: 714-719-2626

 

TM. Hội đồng hương Cần Thơ và nhóm PTG & ĐTĐ Nam Cali

Trưởng nhóm: CHS LÊ NGỌC ĐIỆP

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Houston TX

Trưởng nhóm: CHS UNG NGỌC ĐẠT

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành trang nhà PTG & ĐTĐ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU