TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN từ đồng môn Văn Thanh:

Bào đệ của chị LÊ THỊ TRINH cũng là em vợ của đồng môn NGUYỄN ĐỨC THỌ (phụ trách Nội Vụ & Văn Nghệ trong BTC Đại Hội VIII-2004 tại Phoenix –Arizona)

Là Đồng môn

LÊ VĂN MINH

(CHS. vào trường PTG niên khoá 1963 – 1970)

Từ trần vào lúc 04:00 sáng ngày 27 tháng 8 năm 2007

nhằm ngày rằm tháng 7 năm Đinh Hợi tại Phoenix - Arizona

hưởng dương 55 tuổi

(Lễ phát tang cử hành tại nhà quàn Hansen Chapel, số 8314 N  7st Phoenix AZ ngày 29 tháng 8 năm 2007).

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Phoenix AZ, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA,  Atlanta – GA, Toronto Canada, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (WA.DC – Maryland – New Jersey – Virginia), Ban Tổ Chức Đại Hội XI 2007 tại Houston TX (đương nhiệm), Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ XII 2008 tại Calgary – Alberta – Canada; các gia đình PTG & ĐTĐ tại Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn Nguyễn Đức Thọ - Lê Thị Trinh, và toàn tang quyến tại Phoenix – Arizona USA

* Nguyện cầu hương linh đồng môn LÊ VĂN MINH sớm về với Chúa.

 

Có thể liên lạc chia buồn cùng gia đồng môn Nguyễn Đức Thọ - Lê Thị Trinh

qua điện thoại tại Phoenix, Arizona: 623-594-6857

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ XI – 2007 tại Houston TX USA

CHS VÕ LÊ THƠ

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội lần thứ XII - 2008 tại Calgary Canada

CHS LƯ HINH

Phụ trách Quan Hôn Tang Tế gia đình PTGĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

 

Ban điều hành trang nhà PTGĐTĐ USA

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU