TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

 

Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN trễ

(qua Email ngày 31 tháng 8 năm 2007của Đồng môn GS Đặng Thanh Liêm,

trưởng ban tổ chức ĐH IX-2005 tại Atlanta GA)

 

Nhạc Mẫu của đồng môn Lê Văn An (Atlanta GA)

Là Bà quả phụ

TRẦN VĂN VINH

Nhũ danh LÊ THỊ NUÔI

Tạ thế ngày 18 tháng 8 năm 2007

nhằm ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch năm Đinh Hợi

 

Hưởng đại thọ 92 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Toronto Canada, Calgary – Canada, Louisiana, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Bắc California, Nam California, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình các đồng môn LÊ VĂN AN – TRẦN NGỌC NGA (Atlanta GA), đồng môn LÊ QUANG DIỆP - TRẦN NGỌC DUNG (CA), gia đình đồng môn TRẦN NGỌC NHUNG (Atlanta GA)  và toàn tang quyến

* Nguyện cầu hương linh Cụ Bà LÊ THỊ NUÔI

sớm bình an trong cõi đời miên viễn.

 

Có thể liên lạc chia buồn qua cùng gia đình đồng môn Lê Văn An - Trần Ngọc Nga

qua địa chỉ: 1030 Cockrell Dr, Kennesaw – GA.

hoặc điện thoại: 770-424-3831 (h) & 770-652-8032 (cell)

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

 

Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội XI-2007 tại Houston TX

CHS VÕ LÊ THƠ

 

Trưởng Ban Tổ chức ĐH XII – 2008 tại Calgary Canada

CHS LƯ HINH

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS – NGUYỄN VĂN PHÉP

(phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin - Báo chí)

 

TM. Trang nhà PTG & ĐTĐ USA

CHS NGUYỄN CÔNG DANH

 

TM. trang nhà PTG & ĐTĐ Canada

CHS NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU