Vô cùng xúc động nhận được TIN BUỒN

(do CHS Huỳnh Ngọc Minh - Dallas Texas chuyển đến và CHS LÊ HOÀNG VIỆN xác nhận điện thoại với gia đình tang quyến sáng ngày 13 tháng 5/2006):

Thân mẫu của anh NGUYỄN VĂN TƯỜNG cũng là Má chồng của

Đồng môn PTG NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Là Cụ Bà

LÊ THỊ BẰNG

Sinh năm 1919

vừa mãn phần ngày 05 tháng 5 năm 2006

nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Bính Tuất

tại San Jose, California USA

Hưởng thọ 87 tuổi

 

 

Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể GS và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ (Bắc California, Nam California, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Seattle WA, Phoenix AZ, Toronto Canada, Atlanta GA, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia Hoa Kỳ, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu)

 

* Chân thành chia buồn cùng gia đình đồng môn NGUYỄN THỊ

THANH VÂN & NGUYỄN VĂN TƯỜNG

và toàn tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà LÊ THỊ BẰNG

sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc .

 

Có thể liên lạc chia buồn cùng gia đình đồng môn NGUYỀN THỊ THANH VÂN và chồng NGUYỄN VĂN TƯỜNG  qua địa chỉ:

4192 Camden Ave, San Jose, CA 95124 USA

điện thoại: 408-275-9293 (w) hoặc 408-390-7319 (cell)

 

 

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ hải ngoại:

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc Cali

CHS LÂM HẦU SÁNG

(Phó Hội trưởng Nội Vụ)

Trưởng Nhóm PTG & ĐTĐ Dallas – Fort Worth TX

CHS – HUỲNH NGỌC MINH

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas

CHS LÊ HOÀNG VIỆN

(Phụ trách Thông tin - Báo chí)

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto Canada

CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

(Phụ trách Quan Hôn Tang Tế)

TM. Ban Cố Vấn & Ban Điều Hành Trang Nhà PTG & ĐTĐ Cần Thơ

CHS LÊ THIỆN PHÚC

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU