THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 

Nhận được tin buồn:

Thân phụ quý đồng môn Lâm Hữu Lộc,  Lâm Hữu Tho, Lâm Hữu Đạt (Vic) là Cụ Ông:

                               LÂM HỮU PHÁT

 

vừa mới qua đời vào lúc 8 giờ chiều ngày 19 Tháng 10 năm 2005 ( nhằm 17/9/ Ất Hợi) tại bệnh viện Cần Thơ

                                 Hưởng thọ 83 Tuổi

 

Chúng tôi toàn thể Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn trang nhà gia đình Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm xin thành kính chia buồn cùng đồng môn Lâm Hữu Lộc cùng tang quyến.

Xin nguyện cầu cho hương linh bác Lâm Hữu Phát sớm thoát cõi mê đồ, vảng sanh cực lạc.

 

TM BĐH và BCV PTG&ĐTĐ:

Lê Thiện Phúc