TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

TaiLieu_sympathyWreath.jpg

 

Chúng tôi vô cùng xúc động vừa nhận được TIN BUỒN từ Thân hữu TRỊNH QUANG CHIẾU (Calgary – AB – Canada)

NIÊN TRƯỞNG ĐỒNG MÔN

 LÝ HƯƠNG HUY

* CHS Collège de Cantho1933 – 1936

* Cựu Chủ tịch Hội TUỔI RỒNG VÀNG

tại Montreal Canada từ 1984 đến 1998

Đã thất lộc ngày 26 tháng 9 năm 2009
(nhằm ngày mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Sửu)
tại Nhà dưỡng lão – Montreal – Quebec – Canada
Hoả táng lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 10 năm 2009

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 92 TUỔI

 

·        Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể Giáo sư, nhân viên và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hiện cư ngụ tại:

Việt Nam, Anh, Pháp, Đức, Áo, Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu, Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary và các nơi khác tại Canada, Washington & Oregon, Atlanta GA, Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL, Bắc California, Nam California, Seattle WA, Phoenix AZ, New Orleans Louisiana, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia

Cùng các nơi khác trên thế giới và tại Hoa Kỳ

* Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến

(Trưởng nữ Lý Thị Kim Nga, Trưởng nam Lý Hương Hoàng, Thứ nữ Lý Thị Kim Yến & chồng BS Lưu Thanh Thi, Thứ nữ Lý Thị Kim Phượng)

* Nguyện cầu hương linh Niên trưởng
LÝ HƯƠNG HUY

sớm được bình an trong cõi đời miên viễn.

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Toronto, Canada
 TM. Gia đình CHS. PTG tại Houston Texas USA
TM. Gia đình CHS. PTG tại các tiểu bang Úc Châu
TM. Gia đình CHS. PTG tại quê nhà Cần Thơ - Việt Nam
& BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PTG ĐTD XIV tại Melbourne Úc Châu

VÀ CÁC TRANG NHÀ:
www.ptgdtd.com
www.ptgdtdcanada.com
www.ptgdtdusa.com

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU