THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

XIN QUÝ VỊ NÁN LẠI GIÂY LÁT ĐỂ CÙNG NIỆM PHẬT CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH VẢNH SANH CỰC LẠC KHI NHẠC NIỆM PHẬT ĐƯỢC LOAD LÊN

 

Kính gởi quý thầy cô, quý đồng môn,

 

Tôi vừa điện thoại anh Huỳnh Ngọc Minh lúc 7:10am, 04/02/2009, từ Melbourne, Úc Châu, được anh Minh xác nhận tin buồn: Hiền thê anh Huỳnh Ngọc Minh là chị

 

Lê Thị Thu

 

vừa qua đời lúc 22:55 ngày 3 tháng 2 năm 2009 tại Taxas, USA.

 

Hưởng dương 60 tuổi.

 

 

Báu thân chị Thu đang ở nhà quàn New Life Funeral Home, 1835 Perl Street, Carrollton, Taxas, 75006, USA để tiến hành hậu sự.  Tel nhà quàn: 972 323 9191.

 

Điện thoại liên lạc của anh Huỳnh Ngọc Minh: (h): 972 475 4251; cel: 469 396 5091.

 

Xin được thay mặt toàn thể đồng môn và Thầy Cô PTG&ĐTĐ Úc Châu

 

thành kính chia buồn cùng anh Minh và cầu chúc hương linh chị Thu sớm vảng sanh  cực lạc.

 

 

Lê Thiện Phúc & Gia đình