TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

TaiLieu_sympathyWreath.jpg

 

 

Chúng tôi vô cùng xúc động vừa nhận được TIN BUỒN:

 hiền thê của CHS Ngô Hiếu Chí là:

 

Bà ÐÀO THỊ MINH CHI

 

Đã từ trần lúc 5 giờ 40 sáng ngày Thứ Năm 16 tháng 7 năm 2009,

tại bệnh viện KAISER Cupertino, California

 

Hưởng dương 57 tuổi

Quý thể hiện quàn tại Nhà Quàn  OAK HILL   

 300 Curtner Dr,   

 San Jose, CA 95125,

 DT 408-297-2447

 

 

Sau đây là Chương Trình Tang Lễ & Thăm viếng:

Ngày Thứ Ba 21-7-2009: Thăm viếng từ 1:15pm đến 9pm

Ngày Thứ Tư 22-7-2009  10 giờ sáng:Nghi thức cầu hồn và  11:15am Ðộng quan

 

 

 

 Trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng tôi thay mặt toàn thể Giáo sư, nhân viên và Cựu học sinh hai trường Trung học Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ hiện cư ngụ tại:

 

Việt Nam, Anh, Pháp, Đức. Áo

Melbourne Victoria, Sydney và các tiểu bang khu vực Úc Châu

Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary và các nơi khác tại Canada

      Washington & Oregon, Atlanta GA

Houston TX, Dallas – Fortworth TX, Chicago IL

Bắc California, Nam California,

 Seattle WA, Phoenix AZ, New Orleans Louisiana,

Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Maryland – New Jersey – Virginia

Cùng các nơi khác trên thế giới và tại Hoa Kỳ

 

 -  Xin thành thật chia buồn cùng CHS Ngô Hiếu Chí và tang quyến

- Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật tiếp dẩn hương linh bà Ðào thị Minh Chi sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng

 

 TM. Hội Ái Hữu PTG & ĐTĐ Bắc California:

CHS CHÂU MINH HOÀNG

TM. Gia đình CHS. PTG tại Cần Thơ - Việt Nam:

CHS VƯƠNG THỦY TÙNG

CHS. LS HỒ TRUNG THÀNH

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Cần Thơ tại Nam California:

CHS / BS MINDY HÀ

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Houston Texas:

CHS PHAN THỊ HUỆ

TM. Gia đình PTG & ĐTĐ Melbourne và khu vực Úc Châu:

CHS BÙI HỮU TRẠNG

.

Và các Trang Nhà:

www.ptgdtd.com

www.ptgdtdcanada.com

www.ptgdtdusa.com

 

 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU