THNG BO V CHIA BUỒN

Chng ti rất đau buồn v sửng sốt bo tin cng qu Thầy C v qu đồng mn PTG &T Cần Thơ:

Hiền tỉ của đồng mn ẶNG MỸ DUNG l chị ẶNG THỊ CƯƠNG vừa mới thất lộc lc 11 giờ đm thứ Bảy 22 thng 11 năm 2003 tại Atlanta, tiểu bang Georgia Hoa Kỳ, sau một cơn cm nặng (flu), hưởng thọ 65 tuổi.

Thay mặt ton thể Ban Cố Vấn v Ban iều Hnh trang nh PTG & T, chng ti thnh thật chia buồn cng đồng mn ẶNG MỸ DUNG v gia đnh trước sự mất mt lớn lao nầy. Xin nguyện cầu hương linh chị ẶNG THỊ CƯƠNG sớm bnh an nơi ci Phật.